SONUÇ RAPORU: TÜRKİYE-BAHRAIN INTERCONNECTED BUSINESS