SONUÇ RAPORU: TÜRKİYE – VENEZUELA INTERCONNECTED BUSIESS