SONUÇ RAPORU: TÜRKİYE–VENEZUELA INTERCONNECTED BUSINESS SERIES:, 27 OCAK 2021