SONUÇ RAPORU: DEİK EU TALKS: EBRD VE TÜRKİYE: İLERİYE DOĞRU