SONUÇ RAPORU: TÜRKİYE-INDIA INTERCONNECTED BUSINESS