TÜRKİYE-GÜNEY AFRİKA YÜKSEKÖĞRETİMDE İŞ BİRLİĞİ VE FIRSATLAR SONUÇ RAPORU, 24 MAYIS 2021

Eğitim Ekonomisi İş Konseyi (EEİK) ve Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi işbirliğinde, Türkiye'nin yükseköğretim olanaklarının ve fırsatlarının tanıtıldığı, başta Güney Afrika ve Sahra Altı Afrika bölgesi olmak üzere, Türkiye'de eğitim görmüş mezunların ülkelerine döndüklerinde, Türk özel sektör yatırımlarına iş gücü olarak katılımını teşvik eden yetenek yetiştirme programlarının ele alındığı "Türkiye-Güney Afrika Yükseköğretimde İş Birliği ve Fırsatlar" konulu çevrimiçi seminer 24 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirildi.