SONUÇ RAPORLARI

FAS BİLGİ NOTU, HAZİRAN 2022
GÜRCİSTAN ZİYARETİ SONUÇ RAPORU, 6-7 HAZİRAN 2022
CEZAYİR BİLGİ NOTU - MAYIS 2022
KOLOMBİYA BİLGİ NOTU, MAYIS 2022
ABD BİLGİ NOTU, MAYIS 2022
ARJANTİN BİLGİ NOTU, MAYIS 2022
ETİYOPYA BİLGİ NOTU, MAYIS 2022
MEKSİKA BİLGİ NOTU, MAYIS 2022
GÜNEY AFRİKA BİLGİ NOTU, MART 2022
TOGO BİLGİ NOTU, NİSAN 2022