SONUÇ RAPORLARI

TÜRKMENİSTAN BİLGİ NOTU, MART 2021
ÖZBEKİSTAN BİLGİ NOTU
KAZAKİSTAN BİLGİ NOTU, MART 2021
SONUÇ RAPORU: TÜRKİYE – CUBA INTERCONNECTED BUSINESS
SONUÇ RAPORU: WOMEN IN BUSINESS
BAHREYN MART AYI ÜLKE RAPORU
TACİKİSTAN BİLGİ NOTU, MART 2021
SONUÇ RAPORU: TÜRKİYE-GAGAVUZ YERİ YATIRIM FIRSATLARI WEBINARI
SONUÇ RAPORU: DEİK EU TALKS: “AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI: FIRSATLAR & RİSKLER