SONUÇ RAPORLARI

SONUÇ RAPORU: HONG KONG’DA İŞ VE YATIRIM SEMİNERİ
SONUÇ RAPORU: TÜRKİYE-MOLDOVA INTERCONNECTED BUSINESS
SONUÇ RAPORU: DEİK EU TALKS: EBRD VE TÜRKİYE: İLERİYE DOĞRU
SONUÇ RAPORU: NEPAL'DE İŞ VE YATIRIM FIRSATLARI SEMİNERİ
SONUÇ RAPORU: HONG KONG’DA İŞ VE YATIRIM SEMİNERİ
SONUÇ RAPORU: BUSİNESS AND INVESTMENT OPPORTUNİTİES İN THE POST-CORONA WORLD: VENEZUELA
SONUÇ RAPORU: DEİK EU TALKS: THE GEOPOLİTİCAL FUTURE OF EUROPE