ETKİNLİKLER

BUSINESS AND INVESTMENT OPPORTUNITIES IN COSTA RICA AND TURKEY
TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN İŞ FORUMU, BİŞKEK
TÜRK START-UP GİRİŞİMLERİNİN GLOBALLESME POTANSİYELİ
TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN İŞ FORUMU, TAŞKENT
BUSINESS AND INVESTMENT OPPORTUNITIES IN EL SALVADOR
TÜRKİYE-FINLAND INTERCONNECTED BUSINESS
DOING BUSINESS IN JAPAN: UNDERSTANDING LEGAL ENVIRONMENT
DEİK EU TALKS: YESİL MUTABAKATA DOĞRU SANAYİDE SU KULLANIMI VE GERİ KAZANIMI
TÜRKİYE – KANADA JEOTERMAL VE YENİLENEBİLİR ENERJİ WEBINARI
WEBINAR | A NEW HUB FOR SUSTAINABILITY-THE KIGALI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE