DUYURULAR

KIRGIZİSTAN KEK TOPLANTISI KAPSAMINDA ÖZEL SEKTÖR SORUN VE TALEPLERİ
PERU – VIRTUAL ROADSHOW, 13 TEMMUZ 2021
VENEZUELA - YATIRIM PROJELERİ HK.
ERTELEME: INTERCONNECTED BUSİNESS SERİES: TÜRKİYE – DOMİNİK CUMHURİYETİ
PERU- II TARIM SÖZLEŞMESİ - AGROMIN 2021
PERU - RADYOELEKTRİK SPEKTRUM BANTLARI ÖZEL KAMU İHALESİ
TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER-MOLDOVA, 8 HAZİRAN 2021