SAĞLIK İŞ KONSEYİ

Ezgi Tanrıverdi 
Sektörel İş Konnseyleri Direktör Vekili
Tel: + 90 212 339 50 89
E-Posta: etanriverdi@deik.org.tr

Hande Şahin
İş Konseyleri Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 84
E-Posta: hsahin@deik.org.tr

 

Diğer İş Konseyleri