SEKTÖREL İŞ KONSEYLERİ

Kuruluş Yılı: 2010

Koordinatör Başkanı: Munis Özer
Firma ve Unvanı: Tma Mühendislik Ltd.Şti., Şirket Ortağı

DEİK çatısı altında 1986 yılından itibaren bölgesel İş Konseyleri kanalıyla oluşan bilgi birikiminin sektör odaklı çalışmalara aktarılarak dikey düzlemde de faydanın artırılması amaçlanarak sonucu 2010 yılında DEİK Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla Sektörel İş Konseyleri kuruldu. Sektörlere dair nitelikli bilginin tek bir noktada toplanması ve gelişim planlarının kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak katılımıyla planlamasını amaçlayan İş Konseyleri, ikili iş görüşmeleri ve yurtdışı tanıtım toplantıları organize edilmesi, Bakanlık alım ve ticaret heyetleri düzenlenmesi, sektörel raporların hazırlanması, belirlenen hedef ülkelerin yabancı temsilcilikleriyle ilişkilerin geliştirilmesi gibi konularda faaliyet göstermektedir.

 

  • DEİK/Sağlık İş Konseyi
  • DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi
  • DEİK/Enerji İş Konseyi
  • DEİK/Lojistik İş Konseyi
  • DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi

Diğer İş Konseyleri