TÜRKİYE - LÜKSEMBURG İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 2013
Türk Tarafı Başkanı: Atilla Demir Yerlikaya
Firma ve Ünvanı:  Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Ltd. Şti., Genel Müdür
Karşı Kanat Kuruluşu: Luxembourg Ticaret Odası
Karşı Kanat Başkanı: Barbara Chevalier
Firma ve Ünvanı: CFL Multimodal-  Strateji ve İş Geliştirme Müdürü

Dünya genelinde üçüncü, AB ülkeleri arasında en yüksek kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılaya sahip ve Avrupa özelinde gerçek kişisel tüketime ilişkin kişi başına hacim endeksinin en yüksek olduğu ülke olan Lüksemburg, aynı zamanda Avrupa kıtasının en yüksek düzeyde endüstrileşmiş üç ülkesi olan Almanya, Fransa ve Belçika ile komşudur. Küresel finans merkezi olarak öne çıkan Lüksemburg, Avrupa'nın kalbinde yer alan konumu, düşük enflasyon ve istikrarlı büyüme oranlarıyla, Avrupa'nın en büyük marketlerine açılan, güçlü ve yüksek gelirli bir ekonomiye sahiptir. AB ülkeleri arasında en elverişli ülkeler arasında yer almakta ve bu özellikleriyle doğrudan yabancı yatırımlar için de elverişli bir ortam sağlamaktadır. Bu gibi etkenler Türkiye ve Lüksemburg arasında İş Konseyi yapılanmasına zemin hazırlamıştır ve Lüksemburg Grand Dükü'nün Türkiye resmi ziyareti vesilesiyle 21 Kasım 2013 tarihinde DEİK ve Lüksemburg Ticaret Odası arasında imzalanan mutabakat anlaşması ile DEİK/Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi kurulmuştur.

Diğer İş Konseyleri