TÜRKİYE - İSPANYA İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 1989
Kurucu Başkan: Necati Akçağlılar
Türkiye Tarafı Başkanı: Ebru Özdemir
Firma ve Unvanı: Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Karşı Kanat Kuruluşu: İspanya İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu (CEOE) / İspanya Dış Ticaret Enstitüsü (ICEX)
Karşı Kanat Başkanı: Carlos Torres Vila
Firma ve Unvanı: BBVA Yönetim Kurulu Başkanı

15 Eylül 1989 tarihinde Madrid'de İspanya İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu (CEOE) ile imzalanan anlaşmayla kurulan Türk-İspanyol İş Konseyi, 13 Ekim 2011 tarihinde yine Madrid'de CEOE ile imzaladığı anlaşma ile Karşı Kanat Başkanı'nı belirlemiş ve işbirliği anlaşmasını yenilemiştir. İş Konseyi'nin kurulmasındaki amaç, ekonomik ve ticari işbirliğinin karşılıklı ve dengeli olarak geliştirilmesi, işbirliği imkanlarının belirlenmesi ve bu kapsamda gerekli araştırmaların yapılması, ortak yatırımlara katılabilecek yerli ve yabancı firmaların belirlenmesi, ortak girişimler için uygun ortam yaratılması, karşılıklı bilgi akışının sağlanması, sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmesi, ekonomik ilişkilerin istenilen şekilde gelişmesini teminen ekonomik, kültürel, siyasal ve sosyal alanlarda tanıtım faaliyetlerinde bulunulması ve üçüncü ülkelerde işbirliğinin teşvik edilmesidir. Bu dönemde temel hedef Türkiye'nin ihracatının ve Türkiye'de İspanyol menşeli yatırımların artırılması olmuştur. 1990'ların ikinci yarısından itibaren küçük ve orta ölçekli firmaların dışa açılım ihtiyacının artması ile birlikte Konsey faaliyetlerinde KOBİ'lere yönelik etkinlikler ve sağlanan hizmetler ağırlık kazanmıştır. Yine bu dönemde Madrid dışında sanayi ve ticaret merkezleri ile ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmış ve geleneksel İş Konseyi ortak toplantılarının yerine tematik toplantılar düzenlenmeye başlamıştır. 1999 yılında İspanya Hükümeti'nin Türkiye'yi hedef ülke seçmesi ve iki ülke arasında Ortak Eylem Planı oluşturulmasını takiben İş Konseyi faaliyetleri yoğunluk kazanmıştır.

Zaman içerisinde değişen koşul ve ihtiyaçlara bağlı olarak Konsey faaliyetleri ortak yatırımların artırılması; sanayi ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi; altyapı, enerji ve hizmet sektörlerinde işbirliğinin derinleştirilmesi; AB projelerine ortak katılımın ve üçüncü ülkelerde işbirliğinin teşvik edilmesi; iş, siyaset, akademi ve basın çevrelerine yönelik tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi konularında yoğunlaşmaktadır.

Diğer İş Konseyleri