TÜRKİYE - DANİMARKA İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı:1999
Kurucu Başkan: Ömer Perçinel
Türkiye Tarafı Başkanı: Berna Gözbaşı
Firma ve Ünvanı: BRN Yatak Baza Ev Tekstili İnş. San. Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Karşı Kanat Kuruluşu: Danimarka Sanayi Konfederasyonu (DI)
Karşı Kanat Başkanı: Lars Sandahl Sørensen
Firma ve Unvanı: Scandinavian Airlines System (SAS), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

DEİK/Türkiye-Danimarka İş Konseyi'nin Türk kanadının ilk adımı 1992 yılında atılmış, Danimarka'da DEİK benzeri iş dünyası organizasyonları ile çeşitli toplantı ve seminerlerin düzenlenmesine yönelik işbirliği yapılmıştır. 1999'da İstanbul'da düzenlenen "Danimarka-Türkiye İşbirliği Günü" kapsamında, İş Konseyi Kurucu Başkanı Ömer Perçinel, Confederation of Danish Industries Genel Müdür Yard. Svend Henriksen tarafından imzalanan protokol ile DEİK/Türkiye-Danimarka İş Konseyi resmen kurulmuştur.

Türkiye-Danimarka İş Konseyi, iki ülke arasında başta enerji olmak üzere müteahhitlik, biyoteknoloji, mobilya, tekstil sektörlerinde Danimarkalı firmaların teknik bilgi, uzmanlık, dizayn, AR-GE kapasitesi ve teknolojik birikimleri ile Türk firmalarının iş gücü, lojistik avantajları, üretim kapasitesi ve deneyimlerini biraraya getirerek verimli işbirlikleri gerçekleştirilebilmesini teminen uygun platformlar oluşturmayı hedeflemektedir. Ayrıca sanayi, tarım ve inşaat gibi birçok sektörde "yeşil ekonomi" kavramının gelişmesi yönünde çalışmalar yapılması öngörülmektedir.

İş Konseyi olarak, Türkiye ile Danimarka arasında büyük çaplı firmaların yanısıra, KOBİ düzeyinde ilişkilerin geliştirilmesi hususuna da önem atfedilmektedir.

Diğer İş Konseyleri