TÜRKİYE - KAZAKİSTAN İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 1991
Türkiye Tarafı Başkanı: Mustafa Sani Şener
Firma ve Unvanı: TAV Havalimanları Holding A.Ş., İcra Kurulu Başkanı
Karşı Kanat  Kuruluşu: Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası
Karşı Kanat Başkanı: Ayan Yerenov
Firma ve Unvanı: Uluslararası Ticaret Odası Başkanı

DEİK/Türkiye-Kazakistan İş Konseyi 1991 yılında itibaren Avrasya İş Konseyleri bünyesinde faaliyet göstermektedir. Avrasya bölgesinin en elverişli yatırım ve iş ortamına sahip ülkelerinden birisi olan Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi sürecine katkıda bulunmak, Türk özel sektörünün  Kazakistan'da daha fazla varlık göstermesi ve stratejik projelerde yer alması için çalışmalar yapmak İş Konseyi'nin başlıca hedefleri arasındadır.

Kazakistan'da hayata geçirilen Hızlandırılmış Sınai Yenilikçi Kalkınma Devlet Programı kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen yatırım projelerinin Türk özel sektörüne tanıtılması ve bu projelere ilgi gösteren firmalarımızın desteklenmesi İş Konseyi'nin önemli çalışma alanlarından birisini teşkil etmektedir. 2010 yılının Ekim ayında Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı'na bağlı Kazakistan Ulusal İhracat ve Yatırım Ajansı (KAZNEX INVEST) ile DEİK arasında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalanmıştır. Bu çerçevede, İş Konseyi ve KAZNEX INVEST işbirliğinde Türk özel sektör temsilcileri ile Kazakistan'ın ilgili kurumlarından yetkililerin bir araya geldiği ve yatırım projelerinin görüşüldüğü toplantılar düzenlenmektedir.

Diğer İş Konseyleri