TÜRKİYE - LÜKSEMBURG İŞ KONSEYİ

LÜKSEMBURG ANKARA BÜYÜKELÇİSİ GEORGES FABER İLE GÖRÜŞME, 21 HAZİRAN 2019

Lüksemburg Milli Günü vesilesiyle 21 Haziran 2019'da Lük- semburg Ankara Büyükelçisi Faber ile bir görüşme ger- çekleştirildi. Görüşme kapsamında önümüzdeki dönemde planlanan etkinlikler ve iş birliklerine yönelik fikir alışveri şinde bulunuldu. Türk özel sektörü ile Lüksemburg'un fon yöneticisi şirketlerini bir araya getirerek, Türkiye'de gelecek dönemde hayata geçirilecek küçük ve orta çaplı yatırımların ve proje fırsatlarının paylaşılacağı bir etkinlik yapılabileceği konuşuldu. 25-26 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülen Türkiye-Lüksemburg JETCO Toplantısı vesilesiyle bir İş Forumu gerçekleştirilebileceği görüşüldü. Söz konusu İş Forumu'nun finans ve fon sektörlerini bir araya getirmek için iyi bir fırsat olabileceği değerlendirildi.

Diğer İş Konseyleri