TÜRKİYE - AVRASYA İŞ KONSEYLERİ

Kuruluş Yılı: 1989

Koordinatör Başkan: Ruşen Çetin
Firma ve Unvan: Tureks İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Koordinatör Başkan Yardımcısı: İzzet Ekmekçibaşı
Firma ve Unvan: Gentes Şirketler Grubu, Yönetim Kurulu Başkanı
Koordinatör Başkan Yardımcısı:  Mahmut Er
Firma ve Unvan: İpekyolu Uluslararası Fuarcılık Ltd.Şti., Genel Müdür
Koordinatör Başkan Yardımcısı: Yılmaz Soycan
Firma ve Unvan: Çağ Lojistik A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı

1980'lerde Türkiye ve SSCB ilişkileri yeni bir boyut kazanmıştır. 1984'te imzalanan doğalgaz anlaşması, aynı yılda yürürlüğe konan Ekonomik, Ticari, Bilimsel ve Teknik İş Birliği Alanında Program, 1986 ve 1990 seneleri arasında çeşitli mamullerin değişimi ile ilgili anlaşmalar ve 1986 tarihli SSCB ile daha kapsamlı işbirliğinin kurulması ile ilgili protokol bu yeni ilişkiler döneminin başlangıcı sayılabilir. Ayrıca bu dönemde SSCB'de yaşanan reformist gelişmeler ve Türk firmalarının yeni pazar arayışları bu gelişmeleri hızlandırmıştır.

Diğer İş Konseyleri