Kuruluş Yılı: 2013
İş Konseyi Başkanı: Ahmet Taha Yıldız
Firma ve Ünvanı: Kibar Dış Ticaret A.Ş., Genel Müdür

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) sektörel anlamda yaptığı çalışmalara 7 Ocak 2013'de aldığı kararla kurulan Enerji İş Konseyi'nin faaliyetlerini de ekleyerek Türk özel sektörünün dünyaya açılan kapısı olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Türkiye'de enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketleri  yurtdışına açmak ve bu süreçte şirketleri desteklemek, enerji şirketleri için ulusal ve uluslararası iletişim ve işbirliği ağları oluşturarak tecrübeye dayalı nitelikli bilgiyi erişilebilir kılmak, enerji sektör temsilcilerinin kabiliyetleri ve kurumsal kapasiteleri ile yurtdışında  iş yapabileceğinin mesajını taşımak ve yapılacak etkinlik ve projelerle bu alanda yurtdışına açılma sürecinin gelişmesine katkıda bulunmak, yabancı şirketleri Türkiye'de yatırım ve ortaklıklar noktasında teşvik etmek, taahhüt, yatırım, ortaklık ve işletme alanında ülke ve bölge bazında ihtiyaç ve gelişmeleri takip etmek ve fırsatlar konusunda üyeleri bilgilendirmek, enerji alanında liberalleşen piyasa ekonomisine geçmekte olan ülkemizde geçiş sürecinin sorunsuz ve sağlıklı bir yapıda ilerlemesi amacıyla, özel girişimin enerji üretimi, dağıtımı ve ithalatında sorumluluk almasında birleştirici rol üstlenilmesi ve sektöre dinamizm kazandırılması konseyin hedefleri olarak belirtilmektedir.

Diğer İş Konseyleri