TÜRKİYE - AFGANİSTAN İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 2002
Türkiye Tarafı Başkanı: Süleyman Ciliv
Firma ve Unvanı: 77 İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
Karşı Kanat  Kuruluş:Afganistan Ticaret ve Sanayi Odası (ACCI)
Karşı Kanat Başkanı:Atiqullah Nusrat
Firma ve Unvanı:Afganistan Ticaret ve Sanayi Odası, CEO 

DEİK/Türkiye-Afganistan İş Konseyi, Avrasya İş Konseyleri bünyesinde, 2002 tarihinde kurulmuştur. Afganistan'ın yeniden inşaası sürecinde aktif rol oynayan Türk müteahhitleri, İş Konseyi'nin Yürütme Kurulu'nu oluşturmaktadır.

Afganistan'da inşaat-müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren Türk firmalarının yararlandırılması  ve işsizliğin ciddi boyutlara ulaştığı Afganistan'da, yeniden yapılanma çerçevesinde önümüzdeki yıllarda ağırlıklı olarak ihtiyaç duyulacak kalifiye inşaat işgücü eksikliğini gidermek için DEİK-İNTES işbirliğinde Afganistan'da meslek kursları açılması girişimleri, TİKA'nın mali destek sözüyle ivme kazanmıştır.

Zengin maden ve mermer kaynaklarına sahip Afganistan'da, çıkarma ve işletme konusunda Türkiye'nin tecrübesinden yararlanılması adına  söz konusu sektörde faaliyet gösteren Türk firmalarının Afganistan'a yatırımcı olarak gitmesi konusunda İş Konseyi'nin yoğun çalışmaları devam etmektedir.

Diğer İş Konseyleri