TÜRKİYE - MACARİSTAN İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı:1991
Kurucu Başkan: Tuğrul Ekin
Türkiye Tarafı Başkanı: Suat Gökhan Karakuş
Firma ve Unvanı: Poltech Elektronik Sistemleri Tic. A.Ş., Genel Koordinatör
Karşı Kanat Başkanı: Andras Rev
Firma ve Unvanı: Yönetim Kurulu Başkanı & CEO, Rev Partners
Karşı Kanat Kuruluş: Macaristan Sanayi ve Ticaret Odası

Macaristan 1989 yılında Parlamenter demokrasi rejimine geçmiş, bu tarihten itibaren gerçekleştirilen ekonomik reformlar ile serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci de başlamıştır. Macaristan'ın bu dışa açılma sürecinde 1991'de DEİK ile Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından imzalanan İş Konseyi Anlaşması ile DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi kurulmuştur. AB çatısı altında faaliyet gösteren İş Konseyi, Türkiye ile Macaristan arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, iki ülke iş dünyası arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesi ve yeni alanlara taşınması amacıyla kurulmuştur. Konsey, iş çevreleri arasında diyalog ve temasları geliştirmeyi hedeflemekte ve bilgi değişimini sağlamaktadır.

Diğer İş Konseyleri