TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 2003
Türkiye Tarafı Başkanı: Haşim Süngü
Firma ve Unvanı: Hashim Gayrimenkul Yatırımları Sanayi Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Karşı Kanat Kuruluşu: Suudi Arabistan Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi
Karşı Kanat Başkanı: Mazen Rajab
Firma ve Unvanı: Arjap Holding, Yönetim Kurulu Başkanı

2003 yılında Suudi Arabistan Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi ile imzalanan anlaşma ile DEİK çatısı altında kurulan DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi, Suudi Arabistan ile mevcut ticari ilişkiler ve işbirliği potansiyeli düşünüldüğünde, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesinin yanısıra taahhüt, turizm ve karşılıklı yatırım alanlarında da işbirliğinin ve ortak yatırımların artırılması, üçüncü ülkelerde Türk-Suud işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi, ticareti ve ortak girişimleri kısıtlayıcı mevzuat ve uygulamaları tespit ederek, bunların kaldırılması veya iyileştirilmesi yönünde ilgili mercilere tavsiyelerde bulunulması ile Türkiye'nin ve Türk ekonomisinin Suudi Arabistan'da tanıtımına katkıda bulunulması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren İş Konseyi, tarım, gıda, su, enerji, inşaat ve altyapı, gayrimenkul, hizmet, sanayi ve lojistik komiteleri olmak üzere yedi alt komitede faaliyetlerini etkin bir şekilde devam ettirmektedir.. İş Konseyi'nin Suudi Arabistan'daki muhatap kuruluşu Suudi Arabistan Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi ile her yıl Suudi Arabistan'da ve Türkiye'de yıllık ortak toplantılar ve alt komite toplantıları gerçekleştirmektedir.

Diğer İş Konseyleri