Kuruluş Yılı: 2007
İş Konseyi Başkanı: Nail Olpak
Firma ve Unvan: DEİK, Başkan

26 Aralık 2007 tarihinde DEİK çatısı altında kurulan  DTİK'in kurulma amacı, yurtdışında dağınık örgütlenmiş olan başarılı, girişimci ruha sahip, ülkemizin yurtdışında etkin olması için çaba gösteren Türk girişimcileri ve uluslararası büyük güce sahip şirketlerde karar mekanizmalarının başındaki Türk profesyonellerimizi tek platform altında toplamaktır.

DTİK, ortak paydası olan yurt dışındaki Türk vatandaşı bilinciyle 6 kıtadan Türk iş dünyasını, dernekleri, vakıf ve benzeri iş dünyası örgütleri tek bir platformda buluşturmak üzere DEİK çatısı altında kurulmuş ilk özel amaçlı konseydir.

DTİK'in ana ekseni, yurt dışında yerleşik Türk iş dünyası arasında  ticari ve ekonomik faaliyetleri geliştirici faaliyetlerde bulunarak Türk lobisini yurtdışında geniş kitlelere yaymak;  dünyaya yayılan, yurt dışında yerleşik bir hayat süren Türk girişimcimizin, sorunlarına DTİK Platformu bünyesinde çözüm getirmeye çalışmak ve Türkiye'nin yurtdışındaki yüksek imajının, bulunduğu konumdan daha yükseğe çıkarılmasında öncülük etmektir.

Diğer İş Konseyleri