LOJİSTİK İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 2013
Kurucu Başkan: Lucien Arkas
İş Konseyi Başkanı: Ayşem Ulusoy
Firma ve Unvanı: ATC Grup Uluslararası Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti., Genel Müdür

DEİK bünyesinde Lojistik İş Konseyi 2013 yılında kurulmuştur. Konsey, Türk Lojistik sektörünün uluslararası çapta daha saygın ve rekabet edebilir bir konuma gelmesi adına; Türkiye'de lojistik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yurtdışına açılma süreçlerine destek vermek, bölgesel ve küresel tedarik zinciri dinamiklerini kavramasında, her türlü dış ekonomik etkileşim ve iş birliği sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlara yanıt üretmesinde, kamu ve uluslararası kurumlarla yüksek düzeyde eşgüdüm sağlama noktasında destek verecek öncü kurumsal yapı olmak adına çalışmalarını sürdürmektedir.

Diğer İş Konseyleri