ULUSLARARASI TEKNİK MÜŞAVİRLİK İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 2013
Kurucu Başkan: Demir İnözü
İş Konseyi Başkanı: Tolga Şahin
Firma ve Unvanı: NKY Mimarlık ve Mühendislik İnş. ve Tic. Ltd. Şti., Direktör

Dünya çapında hızla büyüme trendi gösteren müteahhitlik sektörünün özel kuruluşlar bazında koordinasyonunun sağlanması ve yüksek kalitedeki teknik müşavirlik hizmetlerinin yurtdışında tanıtımının yapılabilmesi amacıyla Eylül 2013'te DEİK çatısı altında kurulan Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi'nin  öncelikle iç paydaşları biraraya getirerek DEİK'in uluslararası iş ağlarından faydalanmak suretiyle ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan desteklerin de yardımıyla belirlenen hedef ülkelerde kapasitesininnin artırılması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, yeni kurulan İş Konseyi'nin sektördeki ihtiyaç analizinin yapılıp iç ve dış paydaşlara aktarılması amacıyla arama konferansları düzenlenmesi, söz konusu alanda gerçekleştirilen uluslararası tanıtım etkinliklerine Türkiye adı altında katılım sağlanması, yurtdışından gelen yabancı heyetlerle tek bir hedef dahilinde görüşmeler yapılması ve mevcut yapısal düzenleme ve değer önerilerinin aracı kurum olarak ilgili kamu otoriteleriyle paylaşılması Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi'nin işlevleri olarak sıralanmaktadır.

Diğer İş Konseyleri