TÜRKİYE - MAURİTİUS İŞ KONSEYİ

Covid-19 Sonrası Mauritius-Afrika Stratejisi Webinarı

Webinar: Covid-19 Sonrası Mauritius-Afrika Stratejisi

9 Temmuz 2020, Perşembe 

Mevcut durumun "covid-19 sonrası" olarak henüz değerlendirilemeyeceği, sürecin halen devam etmekte olduğunu, covid-19 sonrasında öne çıkan hususların dijitalleşme ve mobil hale gelinmesi ve insanların teke tek görüşmelerden ziyade internet ortamında bir araya gelmeleri gerektiği vurgulandı. Mauritius'da ekonominin çok iyi çeşitlendirildiği, ancak pandemi sürecinin türlü zararlarının başında iş kayıplarının geldiği, bu durumun sadece Mauritius'a özel olmadığı, Afrika kıtasında 150 milyon kişinin işsiz kaldığı ve kıtadaki ekonomik kaybın boyutunun 100 milyar dolara dayandığı, öte yandan krizden türlü fırsatların da ortaya çıktığı ve dünyanın küreselleşmeden çıkarak yerelleşmeye başladığı ifade edildi. Afrika'da yatırım dendiğinde, örnek verilecek olursa eczacılığa ait endüstride artık yerel olarak çalışılması gerektiği çünkü bu konuda dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda olan Hindistan'ın birçok sağlık ürününün ihracatını yasakladığı örnek gösterildi.Bölgesel küreselleşme olmasının ve her ülkenin kendi kaynaklarını geliştirmesinin büyük önem arz ettiğinin altı çizildi. Pazara çok daha yakın yerlerde üretimin yapılmasının daha uygun olduğu vurgulandı. Mauritius'un üretim yeri olarak değil aynı zamanda bir depolama yeri olarak görülmesinin lojistik anlamda çok önem arz ettiği ve tedarik zinciri olarak görülmesinin iyi bir yöntem olacağı ve uluslararası yatırımcıların Mauritius'da yatırım yapmaları ve ülkeyi bu şekilde bir merkez ve depolama yeri olarak görmeleri gerektiği vurgulandı. Diğer bir göz ardı edilen faktörün, Afrika ülkelerinin salgın hastalıklar mücadelede en geniş saha deneyimine sahip olabilmesidir. Eboladan koronavirüs'e kadar Afrika ülkeleri birden fazla salgınla uğraştı. Düşük sağlık altyapısına rağmen salgınlarla başa çıkmada kapsamlı deneyim geliştirdiler. 

Mauritius İhracat Birlikleri Direktörü Lilowtee Rajmun, Mauritius'un son derece tecrübeli ve kaliteli iş gücüne vurgu yaparak Mauritius menşeili imalat şirketlerinin covid-19 salgınının ortasında koruyucu maskeler üretmek için seferber olduklarını ve üç ayrı şirketin 65.000 maske ürettiğini dile getirdi. Mauritius'un ihracat anlamında deniz ve hava yolu taşımacılığında çok seri şekilde çalıştığını vurguladı. Mauritius'un gerek havadan gerekse denizden tüm yakın coğrafya 2 ile taşımacılık imkânlarının çok fazla olduğu ve devletin teşvik imkânlarını yatırımcılara sunduğu ifade edildi. Örnek olarak, Mauritius'da yapılacak bir üretim tesisi yatırımında üretim için gerekli olan mallardan ithalat vergisi alınmayacağı belirtildi. Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD ile Serbest Ticaret Anlaşmalarının olduğunu, bu bağlamda yabancı yatırımcıları hem e-ticaret anlamında hem de Afrika ülkeleri ile yakınlığı avantaj olarak kullanarak yatırıma davet ettiklerinin altı çizildi. Aynı şekilde, Pakistan, Çin ve Hindistan ile de ikili ticaret anlaşmaları için müzakerelerin sürdüğü dile getirildi. Özetle Mauritius'un yaşanacak bir yer olduğu ve turizmin yanı sıra yatırımcıları ülkeye her türlü yatırıma davet ettikleri belirtildi.Güney Afrika'da teknoloji transfer ofislerinin ve fikri mülkiyet kapasitesinin kurulmasıyla derinden ilgilenmekte olduklarını ifade etti. Mauritius'da altyapı projelerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirme yaptıklarını, Güney Afrika para biriminin değer kaybından etkilenmemek için ABD doları kullandıklarını ifade etti. Üçüncü ana başlık olarak uluslararası yatırımcılara uygun ortam ayarlamaya çalıştıklarını, ayrıca Mauritius'un Kenya, Madagaskar, Botsvana ve Gana ile özel ekonomik bölgeleri olduğunu ve Botsvana ile 360 km uzunluğunda su ve atık suyu projelerine imza attıklarını, Ruanda'da emlak projeleri olduğunu sözlerine ekledi.

Mauritius Ekonomik Kalkınma Ajansı CEO'su Ken Poonoosamy, "Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB), ülkeye yatırımı teşvik etme ve kolaylaştırma yetkisi bulunan Mauritius Hükümeti'nin ulusal yatırım geliştirme ajansıdır. Mauritius ve bölgedeki iş fırsatlarını araştıran yatırımcılar için ilk temas noktasıdır. EDB ayrıca yatırımcılara işlerinin büyümesi ve çeşitlendirilmesinde yardımcı olmaktadır. Yatırım projelerinin uygulanmasını kolaylaştırmak ve daha da önemlisi yatırım ve iş ortamını sürekli iyileştirmek amacıyla EDB, hükümet organları, kurumlar ve özel sektör şirketleri ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. EDB, Mauritius'un rekabet gücünü sürekli artırmak için politika savunuculuğunda önemli bir role sahiptir ve Afrika'daki fırsatlara bakan yatırımcılara eşlik eder" şeklinde görüşlerini belirtti.

Omnicane Ltd. Şirketi CEO'su, Jacques D'Unienville, "1926'da kurulan Omnicane Limited, Mauritius Menkul Kıymetler Borsası resmi listesinde halka açık bir şirkettir. Mauritius'un asırlık şeker endüstrisinden gelişen modern bir şeker kamışı şirketidir. Omnicane'nin Mauritius şeker endüstrisindeki birincil faaliyeti, şeker kamışı yetiştirilmesi ve rafine şeker, biyoetanol, termal enerji ve elektriğin aşağı akış üretimidir. Omnicane, ekim altındaki 3.000 hektarlık arazinin 3 sahibidir. Yıllık yaklaşık 2.800 hektar hasat elde edilir ve yaklaşık 225.000 ton şeker kamışı elde edilir.

Monique Labat Danışmanlık Şirketi Yöneticisi Monique Labat, aynı zamanda Mauritius ve Güney Afrika Cumhuriyeti ülke vatandaşı olduğunu, dijital ekonomilerin çok önemli olduğunu vurgulayarak her ne kadar Mauritius nüfus olarak küçük olsa da hızla büyüdüklerini ve şehirleşmeden geçtiklerini; gıda, içecek, eczacılık, finans, sağlık ve eğitim konularındaki başlıklarda hızlı bir şekilde yükseldiğini ifade etti. Araştırmacıların ülkeye gelmesini desteklemek istediklerini, döngüsel ekonomide çalışanların kapasitesini daha yukarı çıkarmanın çok önemli olduğunu belirtti.

IQ-EQ Yerel Genel Müdürü Sridhar Nagarajan, dünyanın en dinamik pazarlarından 60'ından fazlasında faaliyet gösteren lider uluslararası bankacılık grubu olduklarını, amaçlarının ticareti ve refahı arttırmak olduğunu belirtti. Mauritius'u yatırımcılar için "iş kolaylaştıran" yapıya sahip bir ülke olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Mauritius İş Heyeti ile İkili İş Görüşmeleri, 24 Kasım 2015, İstanbul

DEİK organizasyonunda, Enterprise Mauritius (EM) Yatırım ve Promosyon Ajansı işbirliğiyle, 24 Kasım 2015 Salı günü 09.30-12.30 saatleri arasında, Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel'de Mauritius İş Heyeti ile İkili İş Görüşmeleri gerçekleştirilecektir.

1.259.000 nüfuslu Mauritius'un hızla gelişen ekonomisi gıda işleme (şeker), turizm, tekstil-hazır giyim ve finansal hizmet endüstrisine dayanmakta olup, balıkçılık, bilgi ve iletişim teknolojileri, turizm ve konaklama sektörleri de hızla gelişmektedir. Dış ticaret açısından özel bir konuma sahip olan Mauritius ile dış ticaret hacmimiz, 2014 yılında 46 milyon ABD Doları civarında gerçekleşmiştir. Turizm amaçlı yıllık 1 milyona yakın yabancı ziyaretçi çeken Mauritius, kendi iç pazarının yanı sıra COMESA ve SADC ülkeleri ile ABD'ye ihracat fırsatları barındırabilecek niteliktedir.

Gıda, tekstil ve inşaat malzemeleri sektörlerinden Mauritiuslu firmalarla Türk firmalarını bir araya getirmeyi amaçlayan etkinlikte Mauritius'da ticaret fırsatları hakkında bilgiler de sunulacaktır. 

Bu bilgiler ışığında, ilgilenen üyelerimizin http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/116/5600 web bağlantısı üzerinden başvurularını en geç 20 Kasım 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar gerçekleştirmeleri rica olunur.


Taslak Program:
Toplantı Dili: İngilizce 
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Leonardo Da Vinci Toplantı Salonu (4. Kat)
09:30 - 10:00    Kayıt
10:00 - 10:10    DEİK Tanıtım Filmi 
10:10 - 10:30    Açılış Konuşmaları
                          Sn. Ömer Hakan BAKİ, Türkiye-Mauritius İş Konseyi Başkanı
                          Sn. Rajiv BABOORAM, EM Mauritius Yatırım ve Promosyon Ajansı Genel Sekreteri
10:30 - 12:30    İkili İş Görüşmeleri


Not:Katılım ücretsiz olmakla birlikte, katılım sayısı sınırlı olacağından kayıtlar, başvuru önceliğine göre alınacaktır.

Türkiye-Mauritius İş Konseyi Yürütme Kurulu Morityus Ziyareti

DEİK/Türkiye-Mauritius İş Konseyi Başkanı Sn. Ömer Hakan Baki ve Konseyin Yürütme Kurulu üyeleri tarafından, 14-19 Şubat 2015 tarihleri arasında Mauritius'un başkenti St. Louis'deki i İş Konseyin karşı kanadı Mauritius Ticaret, Sanayi ve Tüketiciyi Koruma Odası'na ziyaretinde bulunuldu.

Ziyaret kapsamında Mauritius özel sektörünü temsil eden kurum ve kuruluşlar ile toplantılar yapıldı. Yapılan görüşmeler arasında Mauritius Ticaret, Sanayi ve Tüketici Koruma Odası (MCCI) Başkanı Sn. Sebastien Mame, Mauritius Yatırım Ajansı Genel Müdürü Sn. Ken Poonoosamy,  Mauritius İşletmerler İdaresi Müdürü Sn. Ashween K. Bunwaree, Mauritius Sanayici ve Üreticiler Derneği Başkan Yarımcısı Sn. Sylvan Oxenham, Mauritius İhraçatçılar Birliği Direktörü Sn. Lilowtee Rajmun ve Mauritius Limanı ve Serbest Bölge Bölge'nin yöneticileri ile görüşmeler yer aldı.

Ziyaret kapsamında 15 Şubat 2015 günü Mauritius Ticaret, Sanayi ve Tüketici Koruma Odası (MCCI) düzenlemiş olduğu Türkiye-Morityus Ticari İlşkilerini Geliştirme Semineri'ne MCCI Başkan Yardımcısı Sn. Helene Echeyin ve Mauritius Dışişleri Bakanlığı, Bölgesel Entegresayon ve Uluslararası Ticaret Direktörü Sn. Esad Bhuglah katıldı. Seminere katılan Türk-Mauritius İş Konseyi Başkanı Sn. Ömer Hakan Baki, katılımcılara Türkiye ve DEİK hakkında bilgiler sundu. DEİK olarak Türkiye'nin ticari ve finansal çevrelerinin dünya ekonomisine entegrasyonu için çalışıldığını, Türkiye ile yabancı ekonomiler arası ilişkileri güçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenlendiğini ayrıca iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 50 Milyon dolar seviyelerindeki yetersizliği de dile getirdi. Türkiye ile Mauritius arasında THY'nin doğrudan  servis hizmeti açması için gerekli girişmlerde bulunacağını sözlerine ekledi. Türkiye özel sektörü  Tekstil ve Giyim know-how transeferi, otomotiv, Turizm, tarım, lojistik ve inşaat sektörlerinde fırsarlar beklediğini söyledi. Bu doğrultuda Ekim 2015 ayında Türkiye İstanbul'da bir İş Forumu düzenlenmesi için gerekli çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. 

Seminerde konuşma yapan MCCI Başkan Yardımcısı Sn. Helene Echeyin, Türkiye ile Mauritius arasındaki ticari ilişkilere değindi, her iki ülke işadamlarının hangi alanlarda ortaklıklar kurabileceklerinin iyi araştırlması gerektiğini söyledi. Türkiye ile Mauritius arasında mevcut Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde Türkiye'nin pek çok alanda güçlü bilgi birikimi ve tecrübesinin kendilerine aktarılabileceğini, bu alanlarda Mauritius ile Türkiye'nin Afrika ülkelerinde birbirlerini tamamlayıcı işlerde çalışma imkanlarının bulunduğunu söyledi.

Mauritius Ticaret ve Sanayi Odasındaki Seminerin bitişini mutakip,  Türkiye-Mauritius Yürütme Kurulu üyeleri tarafından Mauritius İşletmeler İdaresine ziyarette bulunuldu. Ziyaret sırasında teşekkür konuşması yapan İş Konseyi Başkanı Sn. Ömer Hakan Baki'nin, Türkiye'den gelen heyetin iki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomik anlamda derinleştirilmesi için bir adım olduğunu ifade etti. Ziyarette İş Konseyinin Yürütme Kurulu üyeleri ile Mauritius İşletmeler İdaresi görevlileri arasında gıda, tarımsal sanayi ve kimyasal ürünler hususunda ikili görüşmeler gerçekleştirildi.    

Daha sonra Mauritius Yatırım Ajansı Genel Müdürü Sn. Ken Poonoosamy ile Mauritius İş Konseyi Yürütme Kurlu üyeleri arasında toplantı gerçekleşti. Toplantıda Mauritius yatırım ve iş fırsatları hakkında bir tanıtım filmi gösterildi. Akabinde Mauritius Yatırım Ajansı yetkilileri tarafından Serbest Ticaret Anlaşmasının Türk firmalarına avantajları hakkında özellikle SADEC ülkeleri için tekstil ve diğer sektörlerdeki iş  fırsataları anlatıldı.

Ziyaretin kapasmında 18 Şubat tarihinde, MauritiusTicaret ve Sanayi Odasında (MCCI), heyet üyleeri ile Mauritius İş adamları arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleşti. Daha sonra, Mauritius Üreticiler Derneği Başkan Yardımcısı Sn. Sylvan Oxenham, Derneğin yönetici ve üyeleri ile İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri arasında toplantı gerçekleşti. Toplantıda konuşma yapan Sn. Oxenham Mauritius devletinin açık ve hür bir ticaret yapasına sahip olduğunu ve amaçlarının Türk firmaları ile ortak girişmlerde bulunmak olduğunu söyledi. Daha sonra Türkiye-Mauritius İş Konseyi Başkanı Sn. Ömer Hakan Baki bir konuşma gerçekleştiridi. Konuşmada Türk firmalarının ve fabrikalarının bu tür girişmlere açık olduğunun ancak ilşkilerin mutlaka daha fazla gelişmesi gerekteğinin altını çizdi bunun için THY doğrudan uçuşu olmasının şart oludğunu belirtti.

Daha sonra, Mauritius İhracatçılar Birliği'nin Direktörü Sn. Lilowtee Rajmun ile Mauritius İş Konseyi Yürütme Kurulu heyeti ile bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda heyet üyelerine Mauritius ihracat potensiyeli hakkında bilgi verildi.    

Ziyaretin kapsamında Türkiye-Mauritius Yürütme Kurulu heyeti, Morityus Limanı, Serbest bölge ve ‘'Mer des Mascareignes'' firmasına ait Balık işleme tesislerine  ziyarette bulunuldu.

Diğer İş Konseyleri