TÜRKİYE - MISIR İŞ KONSEYİ

Evren Doğan
İş Konseyi Bölge Direktörü
Tel: + 90 212 339 50 32
E-Posta: edogan@deik.org.tr

Saadet Gülmez
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 61
E-Posta: sgulmez@deik.org.tr

Talha Usluoğlu
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 46
E-Posta: tusluoglu@deik.org.tr

Imen Metenani
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 70
E-Posta: imetenani@deik.org.tr

Salih Kaya
İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı
Tel: + 90 212 339 50 28
E-Posta: skaya@deik.org.tr

Şenay Mutluer
İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı
Tel: + 90 212 339 50 72
E-Posta: smutluer@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri