TÜRKİYE - ORTA AMERİKA VE KARAYİPLER İŞ KONSEYİ

Ecem Mahmutoğlu
İş Konseyleri Bölge Direktörü
Tel: + 90 212 339 50 09
E-Posta: emirzaloglu@deik.org.tr

Murat Can Menteş
İş Konseyleri Bölge Direktör Vekili
Tel: + 90 212 339 50 06
E-Posta: mmentes@deik.org.tr

Canan Sayar
İş Konseyleri Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 11
E-Posta: csayar@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri