TÜRKİYE - AVRASYA İŞ KONSEYLERİ

Kuruluş Yılı: 1989
Koordinatör Başkan: Mithat Yenigün
Firma ve Ünvan: Yenigün İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Koordinatör Başkan Yardımcısı: Cengiz Gül
Firma ve Ünvan: Gül Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Koordinatör Başkan Yardımcısı: İzzet Ekmekçibaşı
Firma ve Ünvan: Gentes Şirketler Grubu, Yönetim Kurulu Başkanı
Koordinatör Başkan Yardımcısı: Halil Avcı
Firma ve Ünvan: Halil Avcı Şirketler Grubu, Yönetim Kurulu Başkanı

1980'lerde Türkiye ve SSCB ilişkileri yeni bir boyut kazanmıştır. 1984'te imzalanan doğalgaz anlaşması, aynı yılda yürürlüğe konan Ekonomik, Ticari, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Program, 1986 ve 1990 seneleri arasında çeşitli mamullerin değişimi ile ilgili anlaşmalar ve 1986 tarihli SSCB ile daha kapsamlı işbirliğinin kurulması ile ilgili protokol bu yeni ilişkiler döneminin başlangıcı sayılabilir. Ayrıca bu dönemde SSCB'de yaşanan reformist gelişmeler ve Türk firmalarının yeni pazar arayışları bu gelişmeleri hızlandırmıştır.

Diğer İş Konseyleri