TÜRKİYE - AVRASYA İŞ KONSEYLERİ

Nurengiz Eşki
DEİK/Türkiye - Avrasya İş Konseyleri Direktörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 5054
E-Posta: neski@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri