TÜRKİYE - AVUSTURYA İŞ KONSEYİ

Neslihan Damalı
DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Direktörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 50 18
E-Posta: ndamali@deik.org.tr

Aycan Damalı
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 50 74
E-Posta: austria@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri