TÜRKİYE - İTALYA İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 1990
Kurucu Başkan: İbrahim Bodur
Türkiye Tarafı Başkanı: Lale Cander
Firma ve Unvanı: Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Karşı Kanat Kuruluş: İtalya Sanayiciler Konfederasyonu (CONFINDUSTRIA) 
Karşı Kanat Başkanı: Carlo Bonomi 
Firma ve Unvanı: Confindustria Başkanı

14 Haziran 1990 tarihinde Roma'da Confindustria ile imzalanan anlaşma ile kurulan DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi, Türk-İtalyan ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek için çalışmaktadır. İş Konseyi faaliyetleri, ortak toplantılar, yatırım seminerleri ve bölgesel toplantılar çerçevesinde sürdürülmektedir. Ticari ilişkiler, ortak yatırımlar, teknolojik iş birliği ve üçüncü ülkelerde iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda özellikle Libya ile ilişkilerde İtalya'nın, Irak'ta ise Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanarak karşılıklı işbirliği yapılabileceği düşünülmektedir. Başta turizm, ahşap sanayi, ekoloji olmak üzere çeşitli sektörlerde potansiyel işbirliği alanlarını belirleyerek toplantılar düzenlemek, iki ülke işadamlarını çeşitli platformlarda biraraya getirerek iş birliklerinin artmasını sağlamak İş Konseyinin temel amacıdır. İki ülke küçük ve orta ölçekli işletmeleri arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önemli potansiyel bulunmaktadır. Bu nedenle İtalya ve Türkiye'de bölgesel ve sektörel işbirliği toplantılarına İş Konseyi çalışmalarında ağırlık verilmekte ve her iki ülkede ilgi kuruluşlar ile iş birliği yapılmaktadır. Ayrıca, İtalya'nın Türkiye'deki yatırımlarının artırılması ve Anadolu'ya açılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 

Diğer İş Konseyleri