TÜRKİYE - KARADAĞ İŞ KONSEYİ

KARADAĞ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ PERİŠA KASTRATOVİC İLE TANIŞMA TOPLANTISI, 26 ARALIK 2019, ANKARA

Karadağ Ankara Büyükelçiliğinde 26 Aralık 2019'da düzenlenen toplantı kapsamında yeni atanan Büyükelçi ile tanışma, kendisini DEİK ve İş Konseyi hakkında bilgilendirme ve ikili ilişkilerin ele alınması hedeflendi.

KARADAĞ BAŞBAKAN YRD. MİLUTİN SİMOVİC İLE GÖRÜŞME, 19 ARALIK 2019, KARADAĞ

Karadağ Başbakanlığı ev sahipliğinde 19 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen görüşme ikili ilişkilerin istişare edilmesi amacıyla yapıldı.

KARADAĞ CUMHURİYETİ İSTANBUL BAŞKONSOLOSU SELİM LİKA İLE TANIŞMA TOPLANTISI, 9 ARALIK 2019, İSTANBUL

Karadağ Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Selim Lika ile tanışma amacıyla 9 Aralık 2019'da İstanbul'da düzenlenen toplantıda iki ülke ekonomik ilişkileri görüşüldü.

KARADAĞ-TÜRKİYE İŞ VE YATIRIM FORUMU, 4 EKİM 2019, PODGORİTSA

Podgoritsa'da 4 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen etkinlikle Türk ve Karadağlı iş insanlarının bir araya getirilmesi amaçlandı. Forum kapsamında ayrıca Karadağ'daki yatırım fırsatlarının Türk katılımcılara sunulması hedeflendi.

KARADAĞ'IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DARKO USKOKOVIC İLE GÖRÜŞME, 6 AĞUSTOS 2019, ANKARA
6 Ağustos 2019 tarihinde Karadağ Ankara Büyükelçiliğine yapılan ziyaret kapsamında Türkiye ile Karadağ arasın- daki ikili ticari ilişkiler ve muhtemel iş birlikleri görüşüldü.
 
KARADAĞ'IN YENI ATANAN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DARKO USKOKOVIC İLE GÖRÜŞME, 12 TEMMUZ 2019, ANKARA

Karadağ'ın yeni atanan Ankara Büyükelçisi Darko Uskokovic ile 12 Temmuz 2019 tarihinde İş Konseyi Başkanı Naser Alim'in ev sahipliğinde tanışma toplantısı düzenlendi. Türkiye ve Karadağ arasındaki siyasi ve ekonomik ilişk- lerin görüşüldüğü toplantıda ayrıca, Karadağ tarafından yeni uygulamaya konulan ekonomik vatandaşlık meselesi ele alındı. Bunun yanında, Karadağ'daki Türk yatırımları ve turizm ve madencilik sektörlerindeki potansiyeller tartışıldı. Etkinlikte ayrıca Karadağ Ankara Büyükelçiliği ve DEİK iş birliğinin önemi vurgulandı.

KARADAĞ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BRANKO MILIC İLE TOPLANTI, 19 ARALIK 2018, ANKARA

Büyükelçi ile Yürütme Kurulu üyelerini tanıştırma ve İş Konseyinin gelecek dönem ajandasını istişare etme amacı taşıyan toplantı 19 Aralık 2018 tarihinde Karadağ Ankara Büyükelçiliğinde düzenlendi.

YENİ ATANAN T.C. PODGORITSA BÜYÜKELÇİSİ SONGÜL UZAN İLE TANIŞMA TOPLANTISI, 19 ARALIK 2018, ANKARA

Karadağ Podgoritsa'ya yeni atanan Büyükelçimiz Son- gül Uzan ile görevine başlamadan önce tanışma ve İş Konseyi'nin ajandasını istişare etme amacıyla 19 Aralık 2018'de Ankara'da bir araya gelindi.

TÜRKİYE-KARADAĞ İŞ KONSEYİNİN PODGORITSA'YA ÇALIŞMA ZİYARETİ, 28 MART 2018, KARADAĞ

28 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen ziyaret; T.C. Pod- goritsa Büyükelçiliği, Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik Bakanılığı, Sürdürülebilir Kalkınma ve Turizm Bakanlığı, Bölgesel Kalkınma Bakanlığı, Karadağ Ekonomi Odası ve Karadağ Yatırım Ajansının katılımıyla gerçekleşti.

Diğer İş Konseyleri