TÜRKİYE - KOSOVA İŞ KONSEYİ

TÜRKİYE-KOSOVA İŞ VE YATIRIM FORUMU, İSTANBUL

DEİK/Türkiye-Kosova İş Konseyi tarafından, Kosova-Türkiye Ticaret Odası (KTTO) iş birliğiyle 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 10.00-13.30 saatleri arasında Wyndham Grand Levent Hotel'de "Türkiye-Kosova İş ve Yatırım Forumu" düzenlenecektir. Söz konusu toplantıya Kosova Cumhuriyeti Birinci Başbakan Yardımcısı Sayın Besnik Bislimi, Üçüncü Başbakan Yardımcısı Sayın Emilija Rexhepi, Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Sayın Rozeta Hajdari ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Sayın Fikrim Damka'nın teşrifleri ve Kosovalı özel sektör temsilcilerinin katılımı öngörülmektedir.

Avrupa'nın en genç ülkesi olan Kosova, 2008'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana, istikrarlı bir büyüme ve uluslararası sistemle bütünleşme yolunda önemli gelişmeler kaydetmektedir. Balkanlar'ın merkezinde konumlanması itibarıyla önemli bir ticaret ağına sahip olan Kosova ile Avrupa Birliği arasında yürürlükte olan İstikrar ve Ortaklık Anlaşması ve bölgesel bir anlaşma olan Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması (CEFTA) ile diğer pazarlara erişim açısından yatırımcılar için büyük fırsatlar sunmaktadır. Bunun yanında, 2019 yılında yürürlüğe giren Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması ile büyük bir ivme kazanmış olan ikili ticaret ve yatırım ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde hızla gelişmesi beklenmektedir. Mevcutta önemli Türk yatırımlarına ev sahipliği yapan Kosova ile ülkemiz arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için başta tarım-gıda, tekstil, yenilenebilir enerji, turizm, madencilik ve bilişim teknolojileri sektörleri başta olmak üzere pek çok alanda önemli fırsatlar söz konusudur.

Kosova'da iş ve yatırım fırsatları ile finansman olanaklarının anlatılacağı bir panel ve firmalar arası networking oturumunun öngörüldüğü İş ve Yatırım Forumu'na katılmak isteyen üyelerimizin 16 Aralık 2021 Perşembe mesai bitimine kadar kayıt linki üzerinden başvuru formunu doldurmaları rica olunur.

Katılım Ücreti : DEİK üyesi firmalar için 200 TL; DEİK üyesi olmayan firmalar için 250 TL

İrtibat Kişisi : Büşra ŞENER (bsener@deik.org.tr; 0212 339 50 22)

TÜRKİYE VE KOSOVA İŞ DÜNYASI DEİK SEMİNERİNDE BULUŞTU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Kosova İş ve Yatırım Semineri, iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti.

Kosova Cumhuriyeti Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, Kosova Cumhuriyeti Üçüncü Başbakan Yardımcısı Emilija Redžepı, Kosova Cumhuriyeti Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdarı, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Balkız ve DEİK/Türkiye-Kosova İş Konseyi Başkanı Merve Özer Yılmaz ile yaklaşık 70 iş insanının bir araya geldiği Türkiye – Kosova İş ve Yatırım Semineri'nde, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatları ele alındı.

Bislimi: "Kosova, uluslararası iş dünyası için büyük fırsatlar sunuyor"

Seminer'in açılışında konuşan Kosova Cumhuriyeti Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, Kosova ile Türkiye arasında var olan ekonomik ilişkilerden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Türkiye'de büyük bir Arnavut kökenli diasporanın bulunduğuna dikkat çeken Bislimi, bu durumun ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağladığını belirterek, "Türk iş insanlarının Kosova'daki başarılı yatırımlarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Kosova, ülke olarak küçük olmasına rağmen uluslararası iş dünyası için büyük fırsatlar sunuyor" dedi.

Hajdari: "İkili ticarette dengeyi yakalamak için birlikte yeni adımlar atmalıyız"

Kosova Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdari ise, Kosova ve Türkiye arasındaki iyi ekonomik ilişkilerin memnuniyet verici olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) 2013 yılında imzalanıp 2019 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlatan Hajdari, "İkili ticari ilişkilerimize baktığımızda bir dengesizlik var. Türkiye'nin Kosova'ya ihracatı 400 milyon avro civarında iken, ithalatı ise 7 milyon avro civarında. İkili ticarette dengenin sağlanması adına atmamız gereken yeni adımlar var. Kosova'nın da üretim ve ihracat kapasitesini desteklemek için çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.  

Kosova-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Balkız iseekonomik kalkınmayı ve Kosova hükümetinin programında öngörülen reform hareketlerini takdir ettiklerini belirterek, "Bu süreçte hükümet ve ilgili kurumlarla giderek artan iş birliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Biz de Kosova-Türkiye Ticaret Odası olarak ekonomik kalkınmayı destekleyecek ve yatırımları harekete geçirecek mekanizmalara katkıda bulunmak istiyoruz. Yatırım ortamı için bölge ülkeleriyle karşılıklı teşvik politikalarını değerlendirmeyi ve Kosova için uygun bir model geliştirmeyi öneriyoruz. Böylece Kosova SWOT analizini yapmış olacak, yerli ve yabancı yatırımcılar ise yatırım ortamını daha iyi değerlendirme fırsatına sahip olacaklar. Potansiyel yabancı yatırımcılar için belirleyici olacağını düşündüğümüz Kosova'daki küresel enerji krizinin etkilerini azaltmak için acil önlemler alınması gerekiyor. Ayrıca hükümetin Kosova'ya bölge ülkelerinde olduğu gibi benzer destek sağlamak için adımlar atması gerektiğini düşünüyoruz. Bu adımlarla birlikte Kosova'nın daha fazla yatırım çekeceğine inanıyoruz. Ülkeye yatırım yapmak özellikle Kosova diasporası için cazip olacak" dedi.

Yılmaz: "Türk iş dünyası Kosova'daki yatırımlarını artırıyor"

DEİK/Türkiye-Kosova İş Konseyi Başkanı Merve Özer Yılmazise yaptığı konuşmada, 2005 yılından beri Kosova'da iş yapan bir iş insanı ve Kosova'nın ilk Türk sanayi yatırımcısı olarak, bölgedeki özel sektörün güçlendirilmesiyle ekonomik ilişkilerin iyileştirilebileceğine inandığını belirterek, "Kosova, hem ortak tarihimiz hem de kültürümüz ve ekonomik ilişkilerimiz açısından bizim için özel bir öneme sahip. Ancak ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizin, mevcut  potansiyelimizin hala altında seyrediyor. Öte yandan özellikle son 5 yılı ele aldığımızda ikili ticaret hacminin hızla yükselmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. 2020 yılında Türkiye'nin Kosova'ya ihracatı yüzde 4,8 artarak 364,2 milyon dolara yükselirken, Kosova'dan yapılan ithalat yüzde 55 artarak 13,6 milyon dolara çıktı ve ülkemiz 350.6 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. Ayrıca, 2021 yılının ilk 10 ayında Türkiye'nin ihracat ve ithalatı yıllık yüzde 54 artarak sırasıyla 444,1 milyon dolar ve 16,4 milyon dolara ulaşırken, dış ticaret fazlası yıl tamamlanmadan 427,7 milyon dolara yükseldi. Böylece, Türkiye'nin Kosova'nın toplam ithalatındaki payı yüzde 12,4 oldu. Bu oranla Türkiye, Kosova'nın ithalatında Almanya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor ve bundan gurur duyuyoruz" dedi.

Yılmaz: "Daha fazla ticaret ve yatırım için STA kapsamında güncellemeler bekliyoruz"

Türkiye ile Kosova arasındaki ticaret hacminin artmasının yanı sıra, her yıl daha fazla Türk yatırımcının yatırım yaptığını ve Kosova'ya yatırım yapmak istediğini görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Özer Yılmaz, "Kosova'daki Türk yatırımları arasında tarım-gıda, enerji, finans, sağlık, altyapı ve inşaat ve imalat sektörleri başlıca alanlar. Türkiye ile Kosova arasındaki ticareti kolaylaştırmak ve artırmak için şimdiye kadar "Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması", "Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması" ve "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması" imzalandı ve uygulandı. Son olarak Eylül 2019'da "Serbest Ticaret Anlaşması" yürürlüğe girdi. İş Konseyi olarak geçen yıl STA ve ikili ticaretimize etkileri hakkında bir rapor oluşturduk ve yayımladık. Ayrıca Haziran 2020'deki dijital seminerimiz aracılığıyla iş fırsatlarını ayrıntılı olarak tartıştık. Günümüz iş ve ekonomik ortamına ilişkin olarak STA kapsamında da gerekli bazı güncellemeleri görmeyi bekliyoruz. Tüm bu anlaşmalar ve iş insanlarımızın coşkusu ile, iki ülke arasındaki iş ve yatırım ilişkileri hak ettiği noktaya ulaşacaktır. Biz de DEİK/Türkiye-Kosova İş Konseyi olarak, bu ilişkileri Kosova ve Türkiye halkları lehine ilerletmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Seminerin açılış konuşmalarının ardından, iki ülke iş dünyasının katılımıyla "Kosova'da İş ve Yatırım Fırsatları ve Finansal Ortam" konulu panel oturumu gerçekleştirildi. Etkinlik, iki ülke iş insanları arasındaki networking oturumu ile sonlandı.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİNDE KOSOVA ÜLKE SUNUMU, 4 ARALIK 2019, İSTANBUL

Türkiye-Kosova İş Konseyi Başkanı Merve Özer Yılmaz, 4 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Medipol Üniversitesinde 4'üncü sınıf öğrencilerine "Business Diplomacy" dersi kapsamında Kosova ülke sunumu gerçekleştirdi.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİNDE BOSNA-HERSEK VE KOSOVA ÜLKE SUNUMLARI, 1 KASIM 2019, İSTANBUL

Türkiye-Kosova İş Konseyi Başkanı Merve Özer Yılmaz tarafından Özyeğin Üniversitesinde 4'üncü sınıf öğrencilerine sunum yapıldı. 1 Kasım 2019 tarihinde "Ülke Analizleri" dersinde gerçekleşen sunum kapsamında Bosna-Hersek ve Kosova ülkeleri tanıtıldı.

TÜRKİYE-KOSOVA İŞ KONSEYİ PRİŞTİNE TEMASLARI, 10 TEMMUZ 2019

Türkiye-Kosova İş Konseyi, iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve potansiyel iş birliklerinin görüşülmesi amacıyla gerçekleştirilen Priştine temasları kapsamında, 10 Temmuz 2019 tarihinde DEİK Başkanı Nail Olpak başkanlığında ve DTİK temsilcileri ile müşterek olarak Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanı Endrit Shala ile görüşüldü. Daha sonra İş Konseyi olarak DTİK Balkanlar Girişimci Toplantısı'na katılım sağlandı. 11 Temmuz'da ise Kosova Maliye Bakanı Bedri Hamza, T.C. Priştine Büyükelçiliği, Kosova Yatırım ve Kurumsal Destek Ajansı (KIESA) ve Kosova-Türkiye Ticaret Odası (KTTO)'na ziyaretler gerçekleştirildi.

KOSOVALI TEKSTİL HEYETİ BURSA TEMASLARI, 9-10 MAYIS 2019, BURSA

Kosova Yatırım ve Girişim Destek Ajansı (KIESA), Kosova Giyim Pazarlama Derneği (KAMA), USAID Empower Kosova yetkilileri ve Kosovalı tekstil sektörü temsilcilerinden oluşan heyet ile birlikte 9-10 Mayıs 2019 tarihlerinde Bursa temasları gerçekleştirildi.

9 Mayıs'ta Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Kosovalı tekstil heyetine UTİB tanıtımı yapıldı. Söz konusu toplantıya Türkiye-Kosova İş Konseyi Başkanı Merve Özer Yılmaz ve UTİB Yöne- tim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UTİB yetkilileri, Kosovalı tekstil heyeti ve Türk firma temsilcileri katıldı. Toplantıda yapılan sunum kapsamında tekstil sektörünün Türkiye'nin ihracatındaki yeri, Bursa'nın sektördeki öncü rolü ve UTİB'in çalışmaları anlatıldı.

Toplantının ardından Türk ve Kosovalı firmalar arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Oldukça verimli geçtiği gözlenen ikili iş görüşmeleri sonrasında Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde (BOSB) bulunan BZ Jakar ve Nilba Tekstil firmalarına ziyaretler gerçekleştirildi. Firmalardaki kısa süreli toplantıların ardından üretim süreçleri katılımcılara tanıtıldı.

KOSOVALI TEKSTİL HEYETİ İLE TOPLANTI VE İKİLİ GÖRÜŞMELER, 8 MAYIS 2019, İSTANBUL

Kosova Yatırım ve Girişim Destek Ajansı (KİESA), Kosova Giyim Pazarlama Derneği (KAMA), USAID Empower Kosova yetkilileri ve Kosovalı tekstil sektörü temsilcilerinden oluşan heyetin Türkiye temasları kapsamında 8 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul'da tanışma toplantısı ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) iş birliğiyle düzenlenen toplantının açılış konuşmasında Türkiye-Kosova İş Konseyi Başkanı Merve Özer Yılmaz, Kosova'nın Türkiye için tarihsel, kültürel ve ekonomik önemine değindi ve Türkiye ve Kosova arasındaki genel ve tesktil sektörü özelinde ticari ilişkilerden bahsetti.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİNDE BOSNA-HERSEK VE KOSOVA ÜLKE SUNUMLARI, 27 ŞUBAT 2019, İSTANBUL

Türkiye-Kosova İş Konseyi Başkanı Merve Özer Yılmaz, 27 Şubat 2019 tarihinde Özyeğin Üniversitesinde 3'üncü sınıf öğrencilerine "Ülke Analizleri" dersi kapsamında Bosna-Hersek ve Kosova ülke sunumları gerçekleştirdi. Ülkeler hakkında genel bilgiler ve önde gelen tarihsel olaylar hakkında bilgi verildikten sonra ülke ekonomileri- ne kısa birer bakış gerçekleştirildi. Söz konusu ülkelerdeki Türk yatırımları öğrencilerle paylaşıldı ve son olarak İş Konseyleri katılımcılara tanıtıldı.

Türkiye-Kosova İş ve Yatırım Forumu, 18 Ekim 2016, İstanbul

DEİK/Türkiye-Kosova İş Konseyi tarafından, Kosova Yatırım ve İşletmeleri Destekleme Ajansı (KIESA)’nın işbirliği ve Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO)’nın destekleriyle 18 Ekim 2016 tarihinde, Intercontinental İstanbul Hotel’de Türkiye-Kosova İş ve Yatırım Forumu düzenlenecektir. Söz konusu forumu, Kosova Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Hykmete Bajrami’nin ve T.C. Ekonomi Bakanı Sn. Nihat Zeybekci’nin onurlandırmaları öngörülmektedir.  

Avrupa’nın en genç ülkesi olan Kosova, 2008’de bağımsızlığını kazanmasından bu yana, istikrarlı bir büyüme ve uluslararası sistemle bütünleşme önemli gelişmeler kaydetmektedir. Balkanların merkezinde konumlanması itibariyle önemli bir ticaret ağına sahip olan Kosova ile Avrupa Birliği arasında yürürlüğe giren İstikrar ve Ortaklık Anlaşması, diğer pazarlara erişim açısından yatırımcılar için ticari fırsatlar yaratmaktadır. Mevcutta önemli Türk yatırımlarına ev sahipliği yapan Kosova ile ülkemiz arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için başta tarım, gıda, tekstil, yenilenebilir enerji, turizm, madencilik ve bilişim teknolojileri sektörleri başta olmak üzere pek çok alanda önemli fırsatlar söz konusudur. Forumda ayrıca tarım, tekstil ve turizm sektörlerindeki yatırım projelerine değinilecektir. 

Anılan forumun, ikili firma görüşmelerinin (B2B) yanı sıra hükümet iş görüşmelerini (G2B) de içermesi söz konusu olup, Kosova ile iş yapan, iş yapmayı planlayan ve bilgi edinmek isteyen tüm üyelerimizin katılımını diler, foruma katılmayı arzu eden firma temsilcilerinin 13 Ekim 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan başvuru formunu doldurup, katılım ücretini yatırarak başvurularını tamamlamaları rica olunur. Detaylar başvuru formunda yer almaktadır.

Başvuru Formu: http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/250/7266


Taslak Program
09:00-09:30 Kayıt

09:30-10:30 Açılış Oturumu        

10:50-11:50 Sunumlar: yatırım projeleri ve finansal destekler  

12:00-14:30 Çalışma Öğle Yemeği 

  • Hükümet İş Görüşmeleri (G2B)
  • İkili Firma Görüşmeleri (B2B)

Diğer İş Konseyleri