TÜRKİYE - LİTVANYA İŞ KONSEYİ

TÜRKİYE-LİTVANYA PARLAMENTOLAR ARASI DOSTLUK GRUBU VE VİLNİUS TİCARET ODASI HEYET ZİYARETİ, 28.09.2022, İSTANBUL

DEİK/Türkiye-Litvanya İş Konseyi, Serdar Kurt başkanlığında, Litvanya Ankara Büyükelçisi Ričardas Degutis'in katılımlarıyla Türkiye-Litvanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ve Vilnius Ticaret Odası Heyet Ziyaretini 28 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirdi.

DEİK/Türkiye-Litvanya İş Konseyi Başkanı Serdar Kurt, iki ülke arasındaki ticaret hacminin Eylül ayı itibarıyla geçen yılki toplam hacmi yakaladığını yıl sonuna kadar da hedeflenen 1 milyar dolarun aşılıp 1.2 milyar dolar seviyesine ulaşacağını söyledi. .

Türkiye- Litvanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerinin ve iş dünyasının gerçekleştirdiği ziyarette iş birliği fırsatları ele alındı.

T.C. VİLNİUS BÜYÜKELÇİSİ GÖKHAN TURAN ZİYARETİ, 06.06.22, VİLNİUS

Türkiye-Litvanya İş Konseyi, Serdar Kurt başkanlığındaki heyet ziyaretinde, T.C. Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turan'a 6 Haziran 2022 tarihinde ziyaret gerçekleştirdi.

T.C. Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Litvanya'yı birçok kalemde yeni ortaklar aramaya ittiğini söyledi. Ekonomik sonuçların yanında, Litvanya halkının Ukrayna'nın yanında duruş aldığını belirten Turan, Litvanya'da başlatılan bir kampanya ile halkın Ukrayna'ya Bayraktar TB2 almak için 5 milyon Euro gibi bir parayı çok kısa sürede toplandığını aktararak; Bayraktar TB2'nin Savunma Bakanlığımız tarafından hediye edilmesi ve toplanılan paranın Ukrayna'ya insanı yardımda kullanılmasının rica edilmesi üzerine Litvanya siyasilerinin ve halkının Türkiye'ye yaklaşımlarının oldukça olumlu etkilendiğine dikkat çekti. Litvanya'da inşaat sektörünün gelişime çok açık olduğunu belirten Turan, AB fonlarının desteğiyle birlikte birçok yeni proje için ihalelerin açıldığını, kendilerini Avrupa'da tanıtmayı başarmış olan Türk müteahhitlerinin bölgede iki taraf için de çok karlı olan ortaklıklar kurabileceğini ifade etti.

T.C. Vilnius Ticaret Müşaviri Ümit Ateşağaoğlu ise, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara yaklaştığını ve 2022 yılında 1 milyar seviyesini aşacağını düşündüğünü belirterek, Türkiye'nin Litvanya'ya ihracatının 364 milyon, Litvanya'dan yapılan ithalatın ise 627 milyon dolar olduğunu söyledi. Antalya'nın Litvanyalı turistlerin uğrak noktası olduğunu belirten Ateşağaoğlu, 2019 yılında ülkemize 229 bin Litvanyalı tursitin geldiğini, 2022 itibarıyla 150 binden fazla turist gelmesinin beklendiğini belirtti.

LİTVANYA EKONOMİ VE İNOVASYON BAKAN YARDIMCISI JOVİTA NELİUPSİENE VE LİTVANYA İNOVASYON AJANSI ULUSLARARASI TİCARETİ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ RASA UZDAVİNYTE ZİYARETİ, 06.06.22, VİLNİUS

Türkiye-Litvanya İş Konseyi, Serdar Kurt başkanlığındaki heyet ziyaretinde, Litvanya Ekonomi ve İnnovasyon Bakan Yardımcısı Jovita Neliupsiene ve Litvanya İnovasyon Ajansı Uluslararası Ticareti Geliştirme Direktörü Rasa Uzdavinyte ile 6 Haziran 2022 tarihinde toplantı gerçekleştirdi.

Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakan Yardımcısı Jovita Neliupsiene, hediye edilen Bayraktar TB2 konusunda Türkiye'ye şükran duyduklarını söyledi. Litvanya ile Türkiye'nin geçmişten gelen dostça ve sıcak bir ilişkiye sahip olduğunu belirten Neliupsiene, son gelişmelerle de birlikte ilişkilerinin daha da iyileştiğine ve bunun da ticaret ilişkilerine olumlu yansıyıp ticaret hacmini 1 milyar doların üstüne çıkaracağına inandığını ifade etti. Ukrayna- Rusya savaşı sebebiyle tedarik zincirlerinin bozulduğuna ve Litvanya olarak ham madde, inşaat malzemeleri, metal tedariğinde sıkıntılarla yüzleştiklerine dikkat çeken Neliupsiene, geçmiş dönemde IKEA'nın en büyük mobilya ve ahşap tedarikçisi olduklarını fakat son gelişmelerle birlikte tedarikte zorlandıklarını belirtti. Neliupsiene, Litvanya tarafının da JETCO toplantısının gerçekleşmesini istediklerini ifade etti.

DEİK, Türkiye- Litvanya İş Konseyi Başkanı Serdar Kurt ise, yeni dönem konusunda umutlu olduğunu, Bayraktar TB2 konusunun iki ülkeyi birbirine yaklaştırdığını, yakın gelecekte de savunma sanayisinde yeni ortaklıklar kurulmasını umduğunu belirtti. DEİK'i ve Türkiye- Litvanya İş Konseyi'ni tanıtan Kurt, İş Konseyi'nin bölgedeki en yoğun katılımlı konsey olduğunu da söyledi.

VİLNİUS SANAYİ VE TİCARET ODASI GENEL MÜDÜRÜ ALMANTAS DANİLEVİCİUS ZİYARETİ VE NETWORKİNG ETKİNLİĞİ, 06.06.22, VİLNİUS

Türkiye-Litvanya İş Konseyi, Serdar Kurt başkanlığındaki heyet ziyaretinde, Vilnius Sanayi ve Ticaret Odası Genel Müdürü Almantas Danilevicius ile toplantısını 6 Haziran 2022 tarihinde düzenledi.

Vilnius Sanayi ve Ticaret Odası Genel Müdürü Almantas Danilevicius, Türkiye'nin ve Türk iş insanlarının Litvanya ekonomisi açısından önemine dikkat çekti. İçinde bulunulan dönemin Litvanya ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu aktaran Danilevicius, Rusya ve Belarus sınırlarının kapatıldığını ve bunun tüm sektörleri etkilediğini ifade etti.

Danilevicius, mevcut durumun Litvanyalı iş insanlarını Litvanya'nın ihracat hacminde 4.4 milyar dolar ve yüzde 11 ile en yüksek pay sahibi olan Rusya ve yüzde 3 pay sahibi olan Belarus'un yerine yeni pazarlar aramaya ittiği ve Türkiye'nin de bu konuda değerlendirildiği aktardı. Litvanya'nın ithalatının 5.39 milyar dolarını yani  yüzde 12'lik kısmını Rusya'dan yüzde 3.5'luk kısmını ise Belarus'tan yapıldığı belirten Danilevicius, mevcut durum sebebiyle özellikle enerji, yakıt, demir-çelik ve ham madde konularında bunların satışını gerçekleştirecek ortaklar arandığı söyledi.

İş Konseyi heyeti, yatırım, tedarikçi ya da iş ortağı arayan Litvanyalı iş insanlarının kendilerini tanıtmasının ardından B2B görüşmeler gerçekleştirdi.

LİTVANYA SANAYİCİLER KONFEDERASYONU (LPK) BAŞKANI VİDMANTAS JANULEVİČİUS ZİYARETİ, 07.06.22, VİLNİUS

DEİK/Türkiye-Litvanya İş Konseyi, Serdar Kurt  başkanlığındaki heyet ziyaretinde, Litvanya Sanayiciler Konfederasyonu Başkanı Vidmantas Janulevičius ile toplantısını 7 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirdi.

Litvanya Sanayiciler Konfederasyonu Başkanı Vidmantas Janulevičius, LPK'nin çoğu orta ölçekli olmak üzere 4.000 üyesi olduğunu, üyelerin arasında 56 dernek ve Litvanya'nın ana elektrik ve demiryolu şirketlerinin bulunduğunu söyledi. LPK'nin Litvanya GDP'sinin yüzde 46.5'unu oluşturduğunu ifade eden Janulevičius, Rusya, Belarus ve Çin ile yaşanan sorunlar sebebiyle hayati öneme sahip birçok ham maddenin Türkiye'den tedarik edildiğini ve kara yollarının neredeyse kapanması sebebiyle deniz taşımacılığıyla demir-çelik tedariği yaptıklarını belirtti. Janulevičius, inşaat sektöründe Türkiye'nin iyi tanındığına ve çelik-aliminyum gibi ham madde ithal etmek için Türk üreticilerle görüşmek istediklerine dikkat çekti.

DEİK/Türkiye-Litvanya İş Konseyi Başkanı Serdar Kurt, Litvanya'nın Türkiye ile iş birliği yapması için en doğru zaman olduğunu belirterek, ham madde ve inşaat sektörünün Türkiye'de çok başarılı olduğunu, savunma sanayisinde de iş birliği yapılabileceğini söyledi.

DEİK/TÜRKİYE-LİTVANYA İŞ KONSEYİ ANKARA TEMASLARINI GERÇEKLEŞTİRDİ
DEİK/Türkiye-Litvanya İş Konseyi, Göhkan Yavuzer başkanlığında,  İş Konseyi üyelerinin katılımlarıyla 13 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da temaslarını gerçekleştirdi. Temaslar kapsamında, T. C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a ve Litvanya Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis'e ziyaret gerçekleştirdi.
 
İkili ticari ve ekonomik ilişkilerin ve İş Konseyi'nin faaliyetlerinin ele alındığı toplantılarda, DEİK/Türkiye-Litvanya İş Konseyi Başkanı Gökhan Yavuzer, " Türkiye'de ve Litvanya'da karşılıklı ticari fırsatlara yönelik farkındalığın geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. DEİK/Türkiye-Litvanya İş Konseyimiz, ikili ilişkilerin gelişmesi ve artması için ticari diplomasi faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.
DEİK/ TÜRKİYE – LİTVANYA İŞ KONSEYİ BALTIK ÜLKELERİ TİCARİ FIRSATLARI - SAMSUN İŞ DÜNYASI İLE BULUŞMA

T.C. TİCARET BAKANIMIZ SAYIN RUHSAR PEKCAN’IN RESMİ ZİYARETİ VESİLESİYLE LİTVANYA-TÜRKİYE İŞ FORUMU, 30-31 OCAK 2020, VİLNİUS

T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın 31 Ocak 2020 tarihinde Litvanya'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında Litvanya- Türkiye İş Forumu gerçekleştirilecektir. 30 Ocak 2020 Perşembe günü İstanbul'dan çıkışlı program kapsamında 31 Ocak 2020 Cuma  günü Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve Litvanya Enerji Bakanı ve vekaleten Ekonomi ve İnovasyon Bakanlığını yürüten Sayın Zygimantas Vaiciunas'ın onurlandırmalarıyla gerçekleştirilecek Litvanya-Türkiye İş Forumu'na önde gelen iş dünyası kuruluşları ve temsilcileri katılım sağlayacaktır.

Litvanya2018 yılı itibariyle 19.000 doları aşan kişi başına düşen milli gelire sahiptir. Türkiye ile ikili ticaret hacmi 700 milyon dolar seviyesinde olup ikili ticarette öne çıkan ürünler tekstil, otomotiv tedarik zinciri, hayvan ve hayvani ürünler, gıda, işlenmiş metaller, makine ve teçhizat,  kimyasallardır. Litvanya, İskandinav ve BALTIK ülkeleri arasında bir köprü görevi görmekte olması sebebiyle ulaştırma altyapısını Trans – Avrupa şebekesine ekleyerek, ülkeyi bir lojistik merkez haline dönüştürmeyi hedeflemektedir. Litvanya'nın dış ticaretinde önde gelen ülkeler Rusya, İskandinavülkeleri, Polonya ve ABD'dir.

Litvanya, biyoteknoloji, bilgi iletişim teknolojileri(ICT), fintech, makine ve makine ekipmanları, ağır vasıtalar, otomotiv ve yan sanayi, lojistik, metal işleme, ağaç işleme, mobilya ve kağıt sanayi, tekstil ve hazır giyim, müteahhitlik ve gayrimenkul, gıda ve tarım (yaş meyve ve sebze), tekstil ve hazır giyim, ormancılık ve orman ürünleri, yenilenebilir enerji ve turizm sektörlerinde önemli ticaret ve yatırım imkânları sunmaktadır.  Orta-Doğu Avrupa  (CEE) Bölgesinde sanayi ve üniversite işbirliği açısından 2017-18 döneminde ilk sırada bulunan Litvanya, 2006-2013 döneminde ar-ge altyapısı ve bilim vadilerine 411 milyon avro yatırım yapmış olup, gelecek dönemde 600 milyon avroyu aşan yatırımlara devam edecektir. Özellikle kalifiye iş gücü ve sanayi-üniversite işbirliğiyle yoğun inovasyon gerektiren sektörlerde Litvanya önemli bir potansiyel bulunmaktadır.

Anılan ülkelere seyahat edenlerin geçerli Schengen vizelerinin geçerlilik süresi devam eden pasaportta olması gerekmektedir. Toplantıya katılım ücreti ve ziyaret programına ilişkin detaylar kesinleşmesini takiben iletilecektir. Katılımcıların konaklama ve uçuş düzenlemelerinin kendileri tarafından gerçekleştirilmesi beklenmektedir.  

Türkiye ve Litvanya arasında ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni fırsatlar yaratılması açısından önem arz eden programa katılmak isteyen üyelerimizin, 27 Ocak 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıda yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak başvurmaları önemle rica olunur.

Katılım formu: https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1130/14174

Detaylı bilgi için irtibat kişisi:

Sn. Aycan Damalı, İş Konseyi Koordinatörü (adamali@deik.org.tr; 0212 339 5074)

BALTIK ÜLKELERİNİN ANKARA BÜYÜKELÇİLERİ İLE ÖĞLE YEMEĞİ, 25 KASIM 2019, İSTANBUL
Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Annely Kolk, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Elferts ve Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Audrius Bruzga ile 25 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da bir çalışma yemeği gerçekleştirildi. Söz konusu yemeğe Letonya İş Konseyi Başkanı Galip İlter, Litvanya İş Konseyi Başkanı Oktay Gözüdok, Letonya İş Konseyi Başkan Yardımcısı Serkan Kaptan, Avrupa Bölge Direktörü Dilek Tuna ve İş Konseyleri Koordinatörü Aycan Damalı katılım sağladı.
 
İlgili ülkelerle Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin değerlendirildiği toplantıda, 2020 döneminde İş Konseyleriyle ilgili yapılabilecek faaliyetler değerlendirildi. Litvanya için biyoteknoloji ve yaşam bilimleri ve girişimcilik alanında potansiyel olduğu dile getirilerek bir etkinlik gerçekleştirilebileceği ifade edildi. Estonya için İş Konseyinin gündeminde olan girişimcilik heyeti ziyareti ve Latitude 59 katılımı hakkında Büyükelçi Kolk'a bilgi aktarıldı. Ayrıca DEİK'in Ticari Diplomasi dergisinde ileride bu konunun ele alınabileceğinin Enterprise Estonia ile değerlendirileceği ifade edildi.
 
Letonya tarafında ise Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın planladığı ancak yeni tarihin henüz kesinleşmediği ifade edilerek, KEK toplantısı vesilesiyle bir de iş forumu veya yuvarlak masa toplantısının gerçekleştirilebileceği aktarıldı. Gerçekleştirilen ortak yemeğin ilk defa düzenlendiği vurgulanarak bir kere daha ortak bir yemeğin Mayıs-Haziran döneminde tekrar gerçekleştirilmesi önerildi.
 
Yeni dönemde İş Konseylerinin yeni seçilecek yürütme kurulu üyeleriyle birlikte Ankara'da Büyükelçilerin ziyaret edilmesi kararlaştırıldı.
 
KAUNAS BELEDİYE BAŞKANI VISVALDAS MATIJOSAITIS ZIYARETİ, 22 MART 2019, KAUNAS

Kaunas Belediyesi ile Türk iş dünyası arasında etkileşimi arttırmak amacıyla İş Konseyi Başkanı Oktay Gözüdok tarafından 22 Mart 2019 tarihinde Kaunas Belediye Başkanı Visvaldas Matijosaitis'e ziyaret gerçekleştirildi.

KAUNAS TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI BENJAMINAS ZEMAITIS ZİYARETİ, 22 MART 2019, KAUNAS

DEİK ile Kaunas Ticaret ve Sanayi Odası arasında ilk temasın sağlanması amacıyla 22 Mart 2019 tarihinde Litvanya'nın Kaunas şehrine ziyaret gerçekleştirildi.

Diğer İş Konseyleri