TÜRKİYE - POLONYA İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 1991
Kurucu Başkan: Osman Kavala
Türkiye Tarafı Başkanı: Ercan Emrah Duman
Firma ve Unvanı: Ford Otosan A.Ş., Direktör
Karşı Kanat Kuruluş: Polonya Ticaret Odası
Karşı Kanat Başkanı: Jerzy Drożdż
Firma ve Unvanı: Polonya Ticaret Odası, Dış İlişkiler Departmanı Direktörü

1989 yılı öncesinde, Polonya'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği dört termik santralin proje bedellerinin Türk malları ihracıyla ödenmesine yönelik anlaşma uyarınca Merkez Bankası nezdinde oluşturulan özel hesapların ikili ticaret hacminin gelişmesinde büyük rolü olmuştur. 1991 yılında Polonya Ticaret Odası ile imzalanan İş Konseyi Kuruluş Anlaşması sonrasında ikili ticari ilişkilerdeki hareketliliğin gelişerek devam etmesi hedeflenmiştir.

1991 yılından itibaren faaliyet gösteren DEİK/Türkiye-Polonya İş Konseyi, ikili ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesinin teminen Türk ve Polonyalı iş dünyası temsilcilerini ortak bir platformda buluşturmayı, pazar ve iş imkanları konusunda bilgilendirmeyi ve firmaların doğru ortaklar bulmalarını hedeflemektedir.

Polonya, Türkiye'nin Orta Avrupa'daki en önemli ticaret ortağı konumundır. Yaklaşık kırk milyonluk pazar potansiyelinin yanı sıra bölge pazarlara erişim açısından avantajlı konumda bulunan Polonya Türk firmaları için sürekli cazip bir pazar olmuştur. Bu ilginin karşılıklı yatırımlarla hayata geçirilmesi amacıyla İş Konseyi tarafından faaliyetler gerçekleştirilmektedir. İki ülke arasında enerji, yenilenebilir enerji, müteahhitlik, otomotiv ve yan sanayi, sağlık turizmi, hayvancılık, tarım, altyapı, çevre ve atık yönetimi, kimyasallar, lojistik, sektörlerinde işbirliği imkanları öne çıkmakta olup İş Konseyi çalışmalarında bu sektörlere odaklanılmaktadır.

Diğer İş Konseyleri