TÜRKİYE - PORTEKİZ İŞ KONSEYİ

DEİK EU TALKS: TÜRKİYE-PORTEKİZ İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI, 17 ŞUBAT 2021

PORTEKİZ MİLLETVEKİLİ VITALINO CANAS İLE TOPLANTI, 27 AĞUSTOS 2019, İSTANBUL

Portekiz Milletvekili Vitalino Canas ile 27 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da yapılan toplantıda karşılıklı yatırım imkânları değerlendirildi.

PORTEKİZ-TÜRKİYE YATIRIMCI YUVARLAK MASA TOPLANTISI, 8 MART 2018, PORTEKİZ
T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin JETCO 3. Dönem Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği Portekiz ziyareti vesilesiyle, 8 Mart 2018 tarihinde Portekiz Dışişleri Bakanlığı'nda "Portekiz-Türkiye Yatırımcı Yuvarlak Masa Toplantısı" düzenlendi. Anılan toplantıya Dönemin T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Portekiz Uluslararasılaşmadan Sorumlu Devlet Sekreteri Eurico Brilhante Dias, Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanı Berna İlter, AICEP Başkanı Luís Castro Henriques ve her iki ülke iş dünyasının önde gelen kısıtlı sayıda temsilcisi katıldı.
 
Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva konuş- masında, Türkiye ve Portekiz'in rekabetçi ve jeopolitik konumları nedeniyle birbirine benzer iki ülke olduklarını ifade etti. Türkiye ve Portekiz arasındaki ticaret hacminin 1,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve 2017 yılında bir önceki yıla göre ticaret hacminin yüzde 15 oranında artış gösterdiğini ifade eden Silva, artışa rağmen bu rakamın potansiyeli yansıtmadığını kaydetti. Silva Portekiz pazarı- nın yalnızca Portekiz'den ibaret olmadığını, aynı zamanda Portekizce konuşan ülkeleri de kapsadığını ifade etti.
 
Dönemin T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında ekonomisi en fazla büyüyen ülkeler arasında olduğunu ve çevre ülkeler ile gerçekleştirdiği ticaret ve yatırım ilişkileri ve kültürel yakınlık nedeniyle çok büyük bir nüfusa hitap edebildiğini ifade etti. Türki- ye'nin fırsatlar ülkesi olduğunu belirten Zeybekci, önü- müzdeki dönemde elektrik enerjisi, yenilenebilir enerji, sağlık, tarım gibi sektörlerde yapılacak yatırımlardan ve yabancı yatırımcılara sunulan teşvik paketinin avantajlarından bahsetti.
 
Portekiz'in en büyük yabancı yatırımı Yılport Holding'in Liman Entegrasyonundan Sorumlu Direktörü Cihan Akın, Portekiz'deki liman yatırımlarının 2 yılı doldurduğunu belirtti.
 
T.C. EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ'NİN JETCO TOPLANTISI KAPSAMINDA PORTEKİZ ZİYARETİ, 7-9 MART 2018, LİZBON
T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin JETCO 3. Dönem Toplantısı kapsamında 7-9 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiği Portekiz ziyareti kapsamında Türkiye-Portekiz İş Konseyi ve Portekiz Ticaret ve Yatırım Ajansı AICEP tarafından 8 Mart 2018 tarihinde Lizbon-Por- tekiz'de "Portekiz-Türkiye İş Forumu" düzenlendi.
 
Portekiz-Türkiye İş Forumu'nda T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Portekiz Uluslararasılaşmadan Sorumlu Devlet Sek- reteri Eurico Brilhante Dias, AICEP Başkanı Luís Castro Henriques ve Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanı Berna Gözbaşı katılımcılara hitapta bulundu.
 
AICEP Başkanı Luís Castro Henriques Portekiz'in yatırım- cılara cazip teşvik paketleri sunduğunu belirterek, Porte- kiz'in konumu itibariyla Avrupa pazarına açılan kapılardan birisi olduğunu ve 2007 yılından beri bakir alanlarda sıfır- dan yapılan yatırımlarda çok büyük bir artış yakalandığını ifade etti. Bu süreçte Portekiz'in jeostratejik konumunun büyük rol oynadığını belirten Henriques, bölgelerinde 700 milyonluk bir nüfusa erişim imkânı bulunduğunu ve bu nüfusun 260 milyonunun Portekizce konuştuğunu kaydetti. Henriques ayrıca, teknolojik altyapı ve yenilikçi hizmetlerle yatırımcılara iyi bir ekosistem sunduklarının altını çizdi.
"TÜRKİYE-PORTEKİZ İŞ KONSEYİ’NİN LİZBON ZİYARETİ VE İKİLİ GÖRÜŞMELER”, LİZBON

DEİK/Türkiye-Portekiz İş Konseyi tarafından 17-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında Lizbon-Portekiz'de toplantılar, firmalar arası ikili görüşmeler ve saha ziyaretleri gerçekleştirilecektir. 

Anılan toplantılar kapsamında, Portekiz'de yatırım fırsatları ve avantajları, Türkiye ve Portekiz arasında işbirliği fırsatları ve öne çıkan sektörler konusunda bilgi aktaracak olup, çeşitli saha ziyaretleri gerçekleştirilecektir. 

2016 yılının üçüncü çeyreğinde Portekiz ekonomisinde reel büyüme %1,6 olarak gerçekleşmiş olup, GSYİH'nin 2016 yılında cari fiyatlarla 207,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olduğu tahmin edilmektedir. Anılan ziyarete havacılık-savunma, yenilenebilir enerji, ICT ve limancılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların katılımlarında fayda görülmektedir.

Portekiz Schengen vize bölgesi dahilindedir. Vize işlemlerinin katılımcıların kendileri tarafından yürütülmesi gerekmektedir.

Ziyaretin, konaklama, uçak, transferler vb. organizasyon giderlerini karşılamak üzere, katılımcıların 500 Avro ön avans ödemeleri beklenmektedir. Katılım bedelinin kesinleşmesini müteakip, bakiye tutar ziyaret öncesinde katılımcılardan tahsil edilecektir.

Türkiye ve Portekiz arasındaki ikili ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi ve AB içerisinde yatırım yapmak gibi konularla ilgilenen iş dünyası temsilcileri açısından önem taşıyan ziyarete katılmayı arzu eden üyelerimizin http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/388/8730 linki üzerinden kayıtlarını tamamlamaları ve ön avans bedeli ödemelerini en geç 5 Mayıs 2017 Cuma günü mesai bitimine  kadar  gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Portekiz Ziyareti Vesilesiyle "Türkiye-Portekiz İş Forumu"

Sayın Üyemiz,

T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun 3-4 Mart 2015 tarihlerinde Portekiz’e gerçekleştirmesi öngörülen resmi ziyarete, DEİK organizasyonunda bir özel sektör heyetinin refakat etmesi planlanmaktadır. Anılan ziyaret kapsamında, DEİK/Türkiye-Portekiz İş Konseyi tarafından düzenlenecek olan ve Sayın Başbakanımız ve Portekiz’in üst düzey yetkililerinin onurlandıracağı “Türkiye-Portekiz İş Forumu”na anılan ülkenin iş çevrelerinden geniş katılım beklenmektedir.

Anılan İş Forumu kapsamında, Türkiye ve Portekiz işbirliği imkanlarına ilişkin sunumlar, tesis ziyaretleri ve Portekiz firmaları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Güneybatı Avrupa'da, Madeira ve Azores takım adalarını da içine alarak, Atlantik Okyanusu boyunca uzanan Portekiz, doğu ve kuzeyden de İspanya ile sınır komşusudur. 2013 yıl sonu itibariyle Portekiz 227 milyar ABD Doları GSYİH ile Avrupa ve Asya ülkeleri arasında 20, Dünya ülkeleri arasında ise 49. sıradadır. Portekiz, Mayıs 2014’te AB, IMF ve Avrupa Merkez Bankası gözetiminde uygulanan kurtarma programından çıkmış ve borç krizini atlattığını ilan etmiştir. Portekiz Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalara göre, 2013 ve 2014 yıllarında, Portekiz’in turizm gelirlerinde önemli oranda artış meydana gelmiştir.

Madenler açısından zengin bir ülke olan Portekiz’de bakır, tungsten, demir ve kalay rezervleri bulunmaktadır. Ülke aynı zamanda dünyadaki en büyük doğal taş üreticilerinden birisidir. Portekiz'in başlıca endüstrileri arasında tekstil, konfeksiyon, ayakkabı, ahşap ve mantar, kağıt, kimyasallar, oto parçaları imalatı, baz metaller, mandıra ürünleri, şarap, porselen ve seramik sayılabilir. Ayrıca Portekiz, dünyadaki şişe mantarı üretiminin yarısını karşılamaktadır.

Bunun yanı sıra ülkede narenciye ve zeytin üretimi ilk sıralarda gelmekte olup, bağcılık, meyvecilik ve sebzecilik ülkenin hemen her bölgesinde yapılmaktadır. Portekiz Avrupa’dan ve diğer ülkelerden petrol ve mineral yağlar, motorlu taşıtlar, elektrikli makine cihazlar, plastik ürünler, ilaç sanayi ürünleri, demir çelik, balıkçık ürünleri, optik ve ölçü aletleri ithal etmektedir.

Portekiz başta Latin Amerika olmak üzere üçüncü ülkelerdeki faaliyetlerin geliştirilmesi açısından da önem taşımaktadır. Halen Portekizce konuşulan ülkelerde (Brezilya, Angola, Capo-Verde, Mozambik, Gine-Bissau, Doğu Timor, Sao Tome ve Principe) Portekiz etkili bir ticari güç ve bir geçiş kapısıdır. Portekiz ayrıca, Avrupa’yı, ABD ve Afrika’ya bağlayan uç liman ve lojistik üs olma özelliği taşımaktadır. İspanya üzerinden yürütülen ticaretin doğrudan iki ülke arasında yapılması; ortak yatırımların artırılması; sanayi ve teknolojik işbirliğinin yanı sıra altyapı-enerji ve hizmet sektörlerinde işbirliğinin geliştirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

 

 

Ulaştırma ve haberleşme alanlarında da bir dizi özelleştirmeler sürdürülen Portekiz’de kriz sonrası dönemde yatırımcılar için kamu ihaleleri cazip fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca yenilenebilir enerji, ilaç sanayi, bilgi teknolojileri, turizm, inşaat, gemi inşa sanayi, elektronik aksam üretimi, elektrikli araba üretimi, otomotiv yan sanayi ve plastik kalıp üretimi, tekstil-konfeksiyon, gıda, , kimya sanayi, optik aletler ve gayrimenkul sektörleri geniş işbirliği imkanları sunmaktadır.

Ziyaretin, konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organizasyon giderlerini karşılamak üzere, katılımcıların 1000 Euro avans ödemeleri beklenmektedir. Anılan avans bedelinin  DEİK’in İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011 Şube Kodu) TR67 0006 4000 0021 0113 3145 86 numaralı euro hesabına yatırılması gerekmektedir. Katılım bedelinin kesinleşmesini müteakip, bakiye tutar ziyaret öncesinde katılımcılardan tahsil edilecektir. Söz konusu seyahatin detaylı programı ve diğer bilgileri ile kesin katılım ücreti katılımcılara bilahare bildirilecektir. 

Portekiz Schengen vize bölgesi dahilindedir, Schengen vizesi olmayan katılımcıların Portekiz’in Ankara Büyükelçiliği vize bölümü ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. İstanbul’dan vize başvurusunda bulunacak olan katılımcıların, anlaşmalı konsolosluk olarak faaliyet gösteren İstanbul Macaristan Başkonsolosluğu ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Vize işlemleri katılımcıların kendileri tarafından takip edilecektir.

Katılımcılar tarafından ekteki katılım formunda belirtilen e-posta adreslerine bilgilendirme yapılacağından, genel e-posta adresi (info@....com, vb.) yerine şahsi e-posta adreslerinin verilmesi bilgi akışının sağlanabilmesi açısından fayda sağlayacaktır.

Bu çerçevede, ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/37/13linkinde yer alan katılım formunu doldurarak en geç 18 Şubat 2015 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Ön avans bedelinin yapıldığına dair dekontun ise DEİK’e (İlgili Kişi: Neslihan Onuralp, tel: 0212 339 50 17, e-posta: nonuralp@deik.org.tr) iletilmesi rica olunur.

 

Anılan ziyarete katılımınızı diler, saygılar sunarım.

 

 

 

Diğer İş Konseyleri