TÜRKİYE - ROMANYA İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 1991
Kurucu Başkan: Hüseyin Bayraktar
Türkiye Tarafı Başkanı: Ali Kibar
Firma ve Unvanı: Kibar Holding A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Karşı Kanat Kuruluşu: Romanya Ticaret ve Sanayi Odası 
Karşı Kanat Başkanı: Mihai Daraban
Firma ve Unvanı: Başkan

DEİK/Türkiye-Romanya İş Konseyi, Türk tarafının 1991 yılında oluşturulmasına karşın Karşı Kanadın örgütlenmesi ve İş Konseyi'nin iki taraflı olarak işler hale geçmesi 26 Mart 1996'da Romanya Ticaret ve Sanayi Odası ile imzalanan kuruluş anlaşması ile gerçekleşmiştir.

Türkiye ile Romanya arasındaki ekonomik ilişkileri bölgesel bazda yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. Deniz taşımacılığı yoluyla Türkiye'de Karadeniz kıyısındaki şehirler ile Romanya'nın ticari ve ekonomik açıdan Bükreş'ten sonra ikinci önemli şehri olan Köstence ile ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İki ülke arasındaki mevcut olumlu siyasi ilişkiler ve sık temaslar, Türk ve Romen özel sektörleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. İş Konseyi, ortak toplantıların yanısıra üst düzey resmi ziyaretler vesilesiyle düzenlediği toplantılarla Türk şirketlerini Romanya'da iş yapmaya teşvik etmektedir.

Romanya'da Türk firmaların artan ticaretine ilave yatırım faaliyetlerinin yoğun olduğu tespit edilmiştir. Dönemsel olarak Türk firmalarının birkaçının yaşadığı mali sıkıntılar ya da ürün kalitesinin standartların altında kaydedilmesi gibi sorunların yarattığı imaj zedelenmesi sözkonusu olmuştur. Bu çerçevede İş Konseyi faaliyetleri gerek bölgesel gerek sektörel faaliyetler ile ikili ilişkileri geliştirmeye devam etmiştir.

Diğer İş Konseyleri