ULUSLARARASI TEKNİK MÜŞAVİRLİK İŞ KONSEYİ

İbrahim Duru
DEİK/Sektörel İş Konseyleri Direktörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 50 31
E-Posta: iduru@deik.org.tr

Tuğçe Akar
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 50 98
E-Posta: utm@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri