ULUSLARARASI TEKNİK MÜŞAVİRLİK İŞ KONSEYİ

Barış Sazak
İş Konseyi Koordinatörü 
Tel: + 90 212 339 50 89
E-posta: bsazak@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri