ULUSLARARASI TEKNİK MÜŞAVİRLİK İŞ KONSEYİ

DEİK-FCIC INTERNATIONAL ENGINEERING FORUM, 2023
FCIC & DEIK INTERNATİONAL ENGİNEERİNG FORUM, 29-30 KASIM 2019, İSTANBUL

DEİK Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi ve FCIC (İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu) ev sahipliğinde, 29-30 Kasım 2019 tarihlerinde, "FCIC-DEİK International Engineering Forum" toplantısı Hilton Maslak Otel'de gerçekleştirilecektir.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen toplantıda bu yıl ilk gün kentsel su yönetimi, ikinci gün de İslam İşbirliği Teşkilatı mensubu üye ülkeleri kapsamında gerçekleştirilen ulaştırma projeleri ele alınacaktır. Toplantıya 28 farklı ülkeden 50'yi aşkın firma katılacak olup taslak programı ekte yer almaktadır.

Toplantıya katılım ücreti İş Konseyi üyesi olmayan DEİK üyeleri için 140 TL'dir. DEİK üyesi olmayan şirketler için katılım ücreti 200 TL'dir. Toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin linkteki formu 27 Kasım 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar doldurmaları gerekmektedir.

Katılım Formu: https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1090/13800

 

UZBEKISTAN COUNTRY SEMINAR, TAŞKENT
Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyimiz, 28 Ekim 2019 Pazartesi günü, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te İslam Kalkınma Bankası ve FCIC iş birliği ile "İslami Finansman Araçları ve ISDB Satınalma Süreçleri" hakkında ülke semineri düzenledi. Seminerin açılış konuşmalarını, Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkanımız Demir İnözü, FCIC Başkanı Levent Gelgin ve Özbek Dış Ticaret ve Yatırım Bakan Yardımcısı Shukhrat Vafaev gerçekleştirdi.
 
#İşimizTicariDiplomasi
ASYA KALKINMA BANKASI İŞ FIRSATLARI SEMİNERİ, İSTANBUL

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda DEİK ve Asya Kalkınma Bankası (AsKB) işbirliğiyle, 23 Kasım 2018 tarihinde saat 09:00'da, "Asya Kalkınma Bankası İş Fırsatları Semineri" toplantısı İstanbul Levent River Plaza'da gerçekleştirilecektir. Dünyanın önde gelen kalkınma bankalarından biri olan Asya Kalkınma Bankası (ADB), Asya ve Pasifik bölge ülkelerinin altyapı, enerji, sağlık, eğitim, su, kentleşme ve tarım gibi birçok sektöre yönelik projelerin finansmanını sağlayarak ülkelerin kalkınmasına destek olmaktadır. Bu kapsamda organize edilecek İş Fırsatları Semineri ile Banka'nın yapısı ve faaliyetleri Türk özel sektörüne tanıtılarak Banka tarafından finanse edilen projelere katılım koşulları ve süreçler hakkında firmalarımız Banka yetkililerince yapılacak sunumlar vesilesiyle bilgilendirilecektir.

Türkiye 1991 yılında yılında "donör ülke" statüsü ile Banka'nın üyesi olmuş, bu sayede Banka tarafından finanse edilen projelerde Türk firmaları  özellikle inşaata yönelik malzeme, ürün, teknik müşavirlik ve müteahhitlik gibi birçok hizmeti sağlamak üzere ADB ihalelerine teklif verme hakkına sahip olmuştur. İhale süreçlerinde nasıl yer alınacağı, başarılı ihale dokümanlarının nasıl hazırlanması gerektiği ve gelecek dönemde Banka tarafından gerçekleştirilecek proje ve ihalelerin bilgileri söz konusu İş Fırsatları Semineri kapsamında aktarılacaktır. 

"Asya Kalkınma Bankası İş Olanakları Semineri" ile Türk firmalarının Bankanın söz konusu projelerinde daha fazla görev alabilmesi ve bu doğrultuda gerekli bilgi alışverişinin sağlanması hedeflenmektedir. Tüm gün sürecek seminer programı kapsamında, Asya Kalkınma Bankası'na ilişkin gerçekleştirilecek genel sunumun ardından, ADB destekli projelere ilişkin ihale süreci, değerlendirme kıstasları bilhassa ürün ve hizmet tedariği alanında ( inşaat, teknik müşavirlik ve malzeme tedariği veya üretiminde faaliyet gösteren firmalara yönelik ) bilgi verilecektir. İkinci bölümde ise Türk özel sektörünün geleneksel pazarları arasında yer  alan Orta ve Batı Asya (Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan) bölge ülkeleri ve son yıllarda Türk firmalarının ilgi alanına giren Güney Asya (Bangladeş, Butan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Sri Lanka) bölge ülkelerindeki iş fırsatları hakkında sunum yapılacaktır. Toplantı sonunda firma temsilcileri ve Banka yetkilileri arasında birebir görüşmeler için imkan tanınacaktır.

Ekte taslak programı yer alan toplantının dili İngilizce olup, katılmak isteyen üyelerimizin online katılım formunun doldurulması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için DEİK (Tel: 0212 339 5020, e-mail: strateji@deik.org.tr) ile iletişime geçilmesi rica olunur.

Katılım Formu:https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/783/11582

ADB Hakkında:

Strategy 2030: https://www.facebook.com/AsianDevBank/videos/1810170495738445/

DEİK BAŞKANI NAİL OLPAK: "TÜRKİYE, PPP ALANINDA ÖNEMLİ BİR DENEYİME SAHİP"

DEİK BAŞKANI NAİL OLPAK: "TÜRKİYE, PPP ALANINDA ÖNEMLİ BİR DENEYİME SAHİP"

Üçüncü İstanbul PPP Haftası kapsamında, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, DEİK PPP Komitesi (Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Komitesi) ve İstanbul PPP Mükemmellik Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen "Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yatırım Ortamı" panelinde Türkiye yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik planlanan strateji ve çalışmalar iş dünyasıyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'deki yatırım ortamı üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği "Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yatırım Ortamı" paneli, Cumhurbaşkanı Hukuk Baş Danışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK PPP Komite Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın,25 ülkeden 40'ı aşkın bürokrat ve Türk iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla 8 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

DEİK PPP Komite BaşkanıDr. Eyüp Vural Aydın'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, yeni sistemin genel çerçevesi, orta ve uzun vadeli stratejileri, hukuki altyapısı, karar mekanizmaları ve yatırım ortamını iyileştirecek enstrümanların nasıl hayata geçirileceği konusu ele alındı. Türkiye ekonomisinin öncelikli hedefleri arasında yer alan "cazip bir yatırım ortamının tesisi" kapsamında atılan adımlar iş dünyası ile paylaşıldı. 

Cumhurbaşkanı Hukuk Baş Danışmanı Mehmet Uçum, 16 Nisan anayasa değişikliğinin temel esas ve özelliklerini anlatarak değişikliğin en önemli esaslarından birisinin hukuk anlayışındaki farklılık olduğunu söyledi. 16 Nisan anayasa değişikliği ile birlikte baskıcı ve tasarlayıcı hukuk anlayışı tercihi yerine kolaylaştırıcı ve imkân veren bir hukuk anlayışı seçildiğini belirten Uçum, anayasa değişikliğinin egemenliğin bölünmezliği ilkesi üzerine kurulu olduğunu ve milli egemenliğin halka ait olması esasının alındığını vurguladı.

Kamu-özel sektör ayrımı kaldırıldı

Kamu-özel sektör ayrımının kaldırıldığını ve kamu yönetiminin gençleştirilmesine yönelik bir hamle yapıldığını belirten Uçum, "Artık, Türkiye'de üst kademe yöneticisi olabilmek için illa kamuda yetişmiş olma şartı yok. Türkiye toplumunun bütün yetişmiş kişileri yürütmede görev yapabilir. Özel sektörden atama yapılabilecek ve çalışanlar görevine göre farklı ücretler alabilecek" dedi. Ortaya çıkan yapının son derece esnek, verimli ve etkinliği yüksek bir yapı olduğunu vurgulayan Uçum şöyle konuştu: "Karar alma hızı arttı. Dolayısıyla yatırım, devlet, ekonomik aktörlerin ilişkisinde etkili, hızlı yürütme ihtiyacı Türkiye'de sistemsel olarak karşılanmış durumda. Şimdi yeni yürütme açısından rehberlik hizmetlerine ihtiyaç var. Doğru adreslerin bilinmesine ihtiyaç var. Yatırımcılar, Türkiye ile ilişki kuranlar bu hizmetleri doğru alırlarsa, doğru adres sistematiği, bürokrasiyle ilişkilerin haritalaması ortaya çıkarsa, çok kısa süre içerisinde çok da etkili, hızlı süreç yönetimleriyle karşılaşacağız şeklinde öngörü yapılabilir." Uçum, son olarak, demokrasi hukuku adında bir konsept geliştiğini ve bunun yirminci yüzyılın ihtiyacı doğrultusunda Türkiye pratiğiyle ortaya çıktığını söyledi.

"Gelişmiş ülkeler de yatırım çekmeye çalışıyor"

Yeni sistemle birlikte özellikle yatırımlar anlamında beklentilerin de çok arttığını belirten Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak, yeni sistemde hizmetlerin haritalandırılması, yatırımcıların devlet içinde doğru adreslere gidebilmesi için rehberlik görevimizi görmeye devam edeceğiz" dedi. Ermut, dünyada, Türkiye'deki yatırım ortamının tanıtılmasına dair yaptıkları faaliyetleri paylaştı.2002 yılına kadar Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımların toplam 15 milyar dolar olduğunu hatırlatan Ermut, 2002'den günümüze kadar ise yaklaşık 200 milyar dolara yakın doğrudan yatırımın ülkemize geldiğini ve bunda yapılan reformlar ile yatırım ortamındaki iyileşmelerin etkisi olduğunu söyledi.

Türkiye'deki doğrudan yatırımlar konusunda 2006'dan bu yana çok ilerleme kaydedildiğini belirten Ermut, "Artık gelişmekte olan ülkeler değil gelişmiş ülkeler de kendi ülkelerine yatırım çekmeye çalışıyor. Dünyada çok da gelişmeyen hatta kriz süreçlerinde daralan bir pastadan daha fazla pay almaya çalışan ve daha fazla ülkenin yer aldığı bir konudan bahsediyoruz. Bu sebeple rekabetçi olmamız gerekiyor" dedi.

25 ülkeden 40'ı aşkın bürokrat ve eğitmen ağırlandı

 "Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yatırım Ortamı Paneli"nin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, başta DEİK üyeleri olmak üzere tüm iş dünyası temsilcilerinin yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik stratejiler ve atılan adımlara ilişkin net ve doğru bilgiye erişmelerini hedeflediklerini söyledi. 3. İstanbul PPP Haftası kapsamında 25 ülkeden 40'ı aşkın bürokrat ve eğitmeni ağırladıklarını aktaran Olpak, "Türkiye'nin PPP alanında deneyimli yatırımcı firmalarını onlarla bir araya getirdik. Kendi ülke sunumlarını ve gelecek dönem projelerini Türk özel sektörüne anlattılar. Umut ediyorum ki, bilgilendirici, aydınlatıcı ve faydalı olmuştur" diye konuştu.

PPP projeleri gelecek vizyonunda önemli bir yere sahip

Olpak, dünya çapında iş yapan yerli ve yabancı ortaklı şirketler ve üyeleri ile görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye'deki yatırım ortamı üzerinde olumlu sonuçlar doğuracağına ilişkin olumlu bir inanç gözlemlediklerini belirtti. Türkiye'nin PPP alanında önemli bir deneyim ve bilgi birikimine sahip olduğunu dile getiren Olpak şöyle konuştu: "Tüm dünyada sayılı projeler arasına giren PPP projelerimiz sayesinde, bütün dünyada kabul edilen, kredilendirilebilir bir dokümantasyonumuz oluştu. Kamunun tecrübesi ve özel sektörün dinamizmini, kamu bütçesine yük getirmeden buluşturan PPP projelerinin başarıyla hayata geçirilmesi ve sürdürülebilirliği, devletimiz için olduğu kadar, biz iş dünyası temsilcileri için de ‘gelecek vizyonumuzda' özel önem ve yer tutuyor."

Panel günün anısına plaket takdim edilmesi ile sona erdi.

DEİK PPP Komitesi ve 3. İstanbul PPP Haftası Hakkında Bilgi Notu

Türkiye'nin son 10 yılda gerek altyapı yatırımlarında gerekse "Sağlıkta Dönüşüm" programı ile sağlık yatırımlarında PPP modelini kullanarak yapmış olduğu atılımı, tüm dünya yakından takip ediliyor. Mega projeler olarak anılan köprü, yol, havalimanı ve şehir hastanesi projelerini siyasi idarenin de kararlılığı ile arka arkaya hayata geçirmesi ile "Türk PPP Modeli", özellikle kalkınmakta olan ve ciddi altyapı ihtiyacı bulunan bölge ülkelerinin ilgisini çekiyor. PPP Haftası kapsamında, söz konusu hedef ülkeler PPP konusunda karar verici bürokratlar davet edilerek, Türkiye'nin bu projeleri gerçekleştirirken hangi adımları attığı, nasıl tecrübeler edindiği 4 günlük eğitim seminerleri ile paylaşıldı. Kendi ülkelerinde hayata geçirmek istedikleri projeleri Türk özel sektörüne aktarmaları için fırsat yaratıldı. Böylece inşaat, teknik müşavirlik, bilişim, hukuk gibi kalemler nezdinde edinilen Türkiye PPP deneyimlerinin ihracı için bir platform sağlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE YATIRIM ORTAMI, İSTANBUL

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, DEİK PPP Komitesi ve İstanbul PPP Mükemmellik Merkezi işbirliğinde, 8 Kasım 2018 tarihinde saat 18:00'de, "Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yatırım Ortamı" toplantısı Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilecektir. 

Söz konusu toplantı kapsamında, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin" Türkiye'deki yatırım ortamı üzerindeki etkileri Cumhurbaşkanı Hukuk Başdanışmanı Sn. Mehmet Uçum ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sn. Arda Ermut tarafından değerlendirilecek olup özellikle büyük projelerin kavramsal çerçevesi, orta ve uzun vadeli stratejileri, hukuki altyapısı, karar mekanizmaları ve yatırım ortamını iyileştirecek enstrümanları ile nasıl hayata geçirileceği konusu ele alınacaktır. Türkiye ekonomisi ajandasının en öncelikli maddeleri arasında yer alan orta ve uzun vadede "öngörülebilir, etkin hukuki altyapıya sahip, şeffaf ve uluslararası yatırımcılar açısından cazip bir yatırım ortamının tesisi" hedefi kapsamında atılan adımlar iş dünyası ile paylaşılacaktır. 

Türkiye yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik planlanan strateji ve çalışmaların en yetkin kişiler tarafından aktarılacağı toplantının katılım bedeli DEİK üyesi firmalar için 100 TL, DEİK Üyesi olmayan firmalar için 150 TL olup linkte yer alan online katılım formunun 2 Kasım Cuma gününe kadar doldurarak katılım bedelini göndermeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için DEİK PPP Komitesi (Ayşe Nil Osmanoğlu, Tel: 0212 339 5020, e-mail: nosmanoglu@deik.org.tr) ile iletişime geçilmesi rica olunur.

Katılım Formu:https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/762/11651

Ödeme Bilgileri:

HESAP ADI

T.İŞ BANKASI      GALATASARAY - BEYOĞLU ŞB. (1011 )

WİFT : ISBKTRISXXX

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU

TR50 0006 4000 0011 0111 2492 82 (TL)

 

TÜRKİYE - KIRGIZİSTAN PPP TOPLANTISI

 

Türkiye'nin PPP deneyimleri Kırgız bürokratlara aktarılarak gelecek dönemde Kırgızistan'da gerçekleştirilmesi öngörülen PPP projelerinde Türk firmalarının tercih edilmesi teşvik edilmiştir.

09:00 – 09:30

Registration

09:30 – 10:00

Opening Remarks                                                               

Kyrgyz Side - tbc

Demir İnözü, Chairman of International Technical Consultancy Business Council

Uğur Öztürk, Director General of Ministry of Trade, Turkey

Cengiz Kamil Fırat, Ambassador of Turkey in Kyrgyzstan

10:00 – 11:30

Fundamentals of PPP and Common Features

 Dr. Eyüp Vural Aydın, Chairman of DEİK PPP Committee

  • Importance of the third "P" and Governance

How PPPs Support Public Services?

11:30 – 11:45

Coffee Break

11:45 – 13:00

Turkish Model PPP Projects and Experiences

 Dr. Eyüp Vural Aydın, Chairman of DEİK PPP Committee

  • Decision Making Structure
  • Legal Framework
  • Financing Structure and Guarantees

13:00 – 14:00

Networking Luncheon

14:00 – 15:15

Sectoral Case Analysis – Turkish Private Sector

  • Healthcare Integrated Campuses Projects, tbc
  • Transportation, tbc

15:15 – 15:30

Coffee Break

15:30 – 16:30

PPP Projects in Kyrgyzstan

 - tbc

  • Projects in Pipeline
  • Ekonomi Bakanlıpı, Yatırımlar Teşvik ve Koruma Ajansı, Sağlık Bakanlığı..

16:30 – 17:30

 International Organizations (IFC, EBRD, ADB, USAID) Promotion PPP in the Kyrdyz Republic

17:30-18:00

Evaluation of the Day

 

KIRGIZISTAN TEKNIK MÜŞAVIRLIK HEYETI

 

20 Ekim Cumartesi

17:05 – 18:25

Ankara – İstanbul Uçuşu

21:30 – 05:35

İstanbul Atatürk – Bişkek – TK348 (21 Ekim Pazar varış) (+3 saat farkı)

 

 

21 Ekim Pazar

07:00 – 12:00

Otele Yerleşme ve Serbest Zaman

12:00 – 19:00

Öğle Yemeği ve Şehir Turu

19:00 – 12:00

Akşam Yemeği

 

 

22 Ekim Pazartesi

08:30 – 09:00

Otelden Hareket

09:30 – 10:30

Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı Yetkilisi ile Görüşme

11:00 – 12:00

Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı Devlet Sekreteri Ermek Mamırkaliev ile Görüşme

12:30 – 13:30

Öğle Yemeği (Lunch Box)

14:00 – 15:00

Kırgızistan Tarım, Gıda Sanayi ve Su Yönetimi Bakanlığı Devlet Sekreteri M. Taşbolotov ile Görüşme

15:30 – 16:30

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı  Bakan Yardımcısı M. Karataev  ile Görüşme

17:00 – 18:00

Bişkek Serbest Ekonomik Bölgesi Yetkilisi ile görüşme

19:30 – 21:30

T.C. Bişkek Büyükelçisi Sn. Cengiz Kamil Fırat Tarafından Heyet Onuruna Verilecek Akşam Yemeği

 

 

 

23 Ekim Salı

09:00

Otelden Hareket

09:30 – 10:30

Kırgızistan Mimarlık, Müteahhitlik, İskan ve Halk Hizmetleri Devlet Ajansı Yetkilisi ile Görüşme

11:00 – 12:00

Kırgızistan Sanayi, Enerji ve Madenler Devlet Ajansı Makine İnşaatı ve Metaller Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Uran Çekirbaev ile görüşme

12:30 – 13:30

Öğle Yemeği (Lunch Box)

14:00 – 15:00

Bişkek Belediyesi Başkan Yardımcısı Alma Bakitaev ile Görüşme

15:30 – 16:30

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkan ve Başbakan Mülk İdaresi Başkanı Turuspek Koenaliev  ile Görüşme

17:00 – 18:00

K.C. Yatırımların Teşviki ve Koruma Ajansı Başkan Yardımcısı Sırgak Kenjebaev ile Görüşme

19:00 – 21:00

Akşam Yemeği

 

 

 

 

24 Ekim, Çarşamba

 

Türkiye – Kırgızistan PPP Eğitim Semineri ve Türkiye Tecrübesi

09:00 – 09:30

Kayıt

09:30 – 10:30

Açış Konuşmaları

K.C. Ekonomi Bakanlığı – Bakan Yardımcısı (İsim belirlenecektir)

Adilbek Uulu Şumkarbek – K.C. Yatırımların Teşviki ve Koruma Ajansı

Elvira Borombaeva  – Kırgızistan Küçük HES Derneği Başkanı

Demir İNÖZÜ - DEİK UTM İş Konseyi Başkanı

Uğur ÖZTÜRK - Ticaret Bakanlığı, Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü

Cengiz K. FIRAT -  T.C. Bişkek Büyükelçisi

10:30 – 12:00

PPP'nin Temelleri ve Başlıca İlkeleri

Dr. Eyüp Vural AYDIN, DEİK PPP Komitesi Başkanı

12:00 – 12:15

Kahve Arası

12:15 – 13:30

PPP Projelerinde Türk Modeli ve Tecrübesi

Dr. Eyüp Vural AYDIN, DEİK PPP Komitesi Başkanı

13:30 – 14:30

Öğle Yemeği

14:30 – 15:45

Türk Özel Sektörü PPP Deneyimleri

Dolsar & NKY

15:45 – 16:00

Kahve Arası

16:00 – 17:30

Kırgızistan'daki PPP Projeleri (Kırgız Tarafının Sunumları)

Kırgızistan'da PPP Mevzuat Altyapısı (K.C. Ekonomi Bakanlığı )

PPP'yi Geliştirmek (Yatırım Ajansı)

Sağlık sektörü projeleri (K.C. Sağlık Bakanlığı)

Ulaşım sektörü projeleri (K.C. Ulaştırma ve Yol Bakanlığı )

Alyapı geiştirme projeleri (Bişkek Büyükşehir Belediyesi)

17:30 – 18:00

Kapanış Konuşmaları ve Program Özeti

19:00 – 21:00

Akşam Yemeği

 

 

 

25 Ekim, Perşembe

04:00

Check-out ve Otelden Hareket

06:40 – 09:35

Bişkek – İstanbul Atatürk Uçuşu – TK 349

12:00 – 13:10

İstanbul Atatürk – Ankara Uçuşu

 

 

AVRUPA ULUSLARARASI MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ GENEL KURULU

AVRUPA ULUSLARARASI MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ GENEL KURULU

Avrupa Uluslararası Müteahhitleri (EIC) tarafından, Türkiye Müteahhitler Birliği organizasyonu ve işbirliğinde 4-5 Ekim 2018 tarihlerinde Sheraton Çeşme Otelinde toplantı gerçekleştirildi. İlk gün yapılan B2B görüşmeleri ve açılış yemeğinin ardından ikinci gün alternatif finansman yöntemleri konulu paneller gerçekleştirildi. Kapalı oturum olarak gerçekleşen EIC Genel Kurulunun ardından düzenlenen akşam yemeği ile kapanış yapıldı. 

GÜRCİSTAN TEKNİK MÜŞAVİRLİK HEYETİ
Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması yolunda hizmet ihracatının en önemli kalemlerinden biri olan teknik müşavirlik sektörünün yurtdışında daha etkin hale gelmesi için DEİK Sektörel İş Konseyleri bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Teknik Müşavirlik (UTM) İş Konseyi, Gürcistan'a 4-7 Haziran 2017 tarihlerinde T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın öncülüğünde bir heyet ziyareti gerçekleştirdi.
 
T.C. Tiflis Büyükelçisi Sayın Levent Gümrükçü'nün destekleri ve T.C. Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Sn. Muteber Kılıç tarafından yapılan organizasyonla gerçekleştirilen ziyarete, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Sayın Uğur Öztürk başkanlığında, DEIK Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Demir İnözü ve Türkiye'nin önde gelen 5 teknik müşavirlik firmasının temsilcileri katıldı.
 
 
 
KIRGIZİSTAN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HES POTANSİYELİ YATIRIM SEMİNERİ, İSTANBUL

DEİK Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi ve Enerji İş Konseyi işbirliğinde 9 Mayıs Salı günü saat 09:30'da İstanbul River Plaza'da Kırgızistan Küçük Ölçekli HES Potansiyeli Yatırım Semineri gerçekleşecektir. Kırgızistan'ın Ekonomi Bakan Yardımcısı Sn. Almaz Sazbakov'un katılımları ile gerçekleşecek toplantının katılımcı listesi ve programı ekte yer almaktadır. 

Nehir ve su yatakları açısından oldukça zengin olan Kırgızistan, gelecek dönemde hayata geçirmek istediği küçük ve orta çaplı hidroelektrik santral projeleri ile enerji ihracatçısı konumuna gelmeyi hedeflemektedir. Yatırım toplantısı kapsamında hidroelektrik santral projelerinin yanı sıra ülkedeki gelecek dönem planlanan yenilenebilir enerji projeleri hakkında da sunumlar yapılacaktır. 

Söz konusu toplantı kısıtlı katılımla gerçekleşecek toplantımıza katılmak isteyen üyelerimizin linkte yer alan katılımcı formunu doldurmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için DEİK (Nil Osmanoğlu, e-mail: nosmanoglu@deik.org.tr) ile iletişime geçilmesi rica olunur.

Link: http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/394/8705

FİLDİŞİ SAHİLİ TEKNİK MÜŞAVİRLİK HEYETİ, ABİDJAN

"Fildişi Sahili 2040" hedefleri ve önümüzdeki dönem kalkınma planları çerçevesinde birçok altyapı projesinin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Türk teknik müşavirlik sektörünün tanınırlığını sağlamak ve bu projelerde yer almalarına ön ayak olmak amacıyla Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi, 6-7 Aralık 2016 tarihlerinde Fildişi Sahili'nin ilgili bakanlıklarını ziyaret edecek ve görüşmeler gerçekleştirecektir.

AFRİKA KALKINMA BANKASI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HEYETİ, ABİDJAN

Türkiye'nin Afrika Kalkınma Bankası'na üyelik tarihi olan 2013 yılından itibaren Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımız henüz herhangi bir ihale alamamıştır. Buna ek olarak, Banka'ya kayıt yaptırmış firmalarımızın sayısı da çok düşüktür. Bu durum hem firmalarımızın Banka'yı, hem de Banka'nın firmalarımızı iyi tanımamasından kaynaklanmaktadır.

Bu kapsamda, 5-6 Aralık 2016 tarihlerinde Banka'nın belirli sektörleri ile toplantılar gerçekleştirmek üzere Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi tarafından AfDB Teknik Müşavirlik Heyeti düzenlenecektir.

FCIC-DEIK ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK FORUMU, İSTANBUL
2. İSTANBUL PPP HAFTASI, İSTANBUL

DEİK PPP Komitesi, son yıllarda Türkiye'nin PPP alanında elde ettiği bilgi ve tecrübelerini ihraç etmek ve İstanbul'u PPP alanında bir çekim merkezi haline getirmek amacına yönelik olarak, bu alanda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası iş dünyası ve kamu kesimi paydaşlarını bir araya getirecek olan 2. İstanbul PPP Zirvesi'16'ni 5 Kasım 2016 Cumartesi günü Swissotel'de düzenlemektedir. Sözkonusu zirveye, T.C. Başbakanı Binali Yıldırım ve T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımları öngörülmektedir.

Anılan zirveye, 30 farklı ülkeden kamu ve özel sektörde karar vericilere ilave birçok PPP yöneticileri de katılmaktadır. Zirve kapsamında,  Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda DEİK tarafından düzenlenen PPP eğitim programına katılan davetli ülkelerin bürokratları ülkelerindeki fırsatları aktaracakları  B2B etkinlikleri planlanmaktadır.

DEİK - Borsa İstanbul işbirliğinde ve Dünya Bankası – IFC – İslam Kalkınma Bankası katkılarıyla gerçekleşecek zirveye davetli ülkeler; Azerbaycan, Bosna Hersek, Etiyopya, Fas, Gabon, Irak, Kazakistan, Kenya, Kosova, Kuveyt, Mısır, Mozambik, Nijerya, Portekiz, Romanya, Senegal, Suudi Arabistan, Tunus olarak sıralanmaktadır.

Bu minvalde, İstanbul PPP Zirvesi katılımlarınız için organizasyon ile ilgili bilgilere linkinden erişilebilmektedir. 

Bir önceki yılın PPP Zirvesi tanıtım ve sonuç raporuna ise linki tıklayın adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

FIDIC ULUSLARARASI ALTYAPI KONFERANSI, FAS
FAS - TÜRKİYE PPP DENEYİMLERİ ÜLKE SEMİNERİ, MARAKEŞ

DEİK / Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi ve FCIC (İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu) işbirliğinde, Fas'ın Marakeş şehrinde 25 Eylül 2016 tarihinde "Country Seminar on Turkish PPP Experiences" toplantısı gerçekleştirilecektir. Türkiye ve Fas kamu kurum ve kuruluşlarından bürokratların, özel sektör temsilcilerinin ve İslam Kalkınma Bankası bölge yetkililerinin gerçekleştireceği sunumlar kapsamında Türkiye ve Fas'ın PPP model uygulamaları karşılaştırmaları ve know-how paylaşımı amaçlanmakta olup toplantının taslak programı ekte yer almaktadır. 

Dünya Bankasının 2015 Global PPP Raporuna göre Türkiye, 44,7 milyar dolarlık 7 projeyle dünya genelindeki PPP yatırımlarının %40'ını tek başına gerçekleştirirken Mega Projeler sıralamasında lider ülke konumuna ulaşmıştır. Fas'ta ilki gerçekleşecek Ülke Semineri vesilesiyle Türkiye'nin otoyollar, havalimanları ve hastane projelerinde dünya çapında edinilen deneyimleri Afrika'dan ve İslam ülkelerinden gelen bürokrat, müteahhit ve teknik müşavirlerle paylaşılacaktır. 

Diğer taraftan, Fas'ın 2015 yılında yayınlanan PPP yasasıyla iş yapma kolaylaşmış ve ihale süreçlerinde saydamlaşma sağlanmıştır. Dünyanın her yerinden yatırımcı çekerek gelecek dönem kalkınmasında PPP modelini etkin bir şekilde kullanmayı hedefleyen Fas, özellikle otoyol, havalimanı ve enerji alanında PPP yatırımları öngörmektedir. Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi olarak Mayıs ayında Fas'a gerçekleştirilen teknik müşavirlik heyeti kapsamında çeşitli Bakanlık, kamu şirketleri ve özel sektör ile yapılan tüm görüşmelerde PPP konusu ele alınmış ve Türkiye ile işbirliği yapmak istedikleri ifade edilmiştir. 

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin linkte yer alan katılım formunu doldurarak, 23 Eylül 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar kayıt olmaları gerekmektedir. Toplantı hakkında detaylı bilgi almak isteyen üyelerimizin DEIK (Nil Osmanoğlu, Tel: +90 212 339 5020, e-mail: nosmanoglu@deik.org.tr) ile iletişime geçmeleri rica olunur.

Link: http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/228/7210

PPP ODAKLI KAZAKİSTAN İŞ GEZİSİ, ASTANA

DEİK PPP Komitesi ve İstanbul PPPCoE işbirliği, T.C. Ekonomi Bakanlığı destekleri ile 20-21 Eylül 2016 tarihinde "PPP Odaklı Kazakistan İş Gezisi" düzenlenecektir. Eğitim programı, network faaliyetleri ve bakan düzeyinde üst düzey ziyaretlerin gerçekleştirileceği söz konusu iş gezisi toplam 2 gün sürecek olup programı ekte yer almaktadır.  

Program 20 Eylül 2016 tarihinde Bakanlık ziyaretleri, Sağlık ve Ulaştırma Alanında PPP Projeleri sunumlarının ardından B2B ve B2G görüşmeleri PPP Projeleri Yetkili Kurumlarla Görüşmelerle devam edecektir. 21 Eylül'de tam günlük konferans ile sona erecektir. 

Kazakistan – Türkiye arasındaki işbirliklerinin geliştirileceği organizasyonda, Kazakistan'daki PPP proje fırsatları değerlendirilerek Türkiye'deki özel sektör temsilcileriyle paylaşılması planlanmaktadır. 

DEİK üyelerinin yüzde 10 indirimli olarak katılabileceği "PPP Odaklı Kazakistan İş Gezisi"ne kayıt için İstanbul PPP Mükemmelik Merkezi ile (Esma Koç, E-mail: esma.koc@phdstrategy.com, Tel: +90 (212) 22 42 743) temasa geçilmesi rica olunur. 

Son başvuru tarihi 15 Ağustos 2016 olan etkinliğin online başvuru formu linkte yer almaktadır.

KATAR TEKNİK MÜŞAVİRLİK HEYETİ

DEIK Sektörel İş Konseyleri bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi, 22-25 Mayıs 2016 tarihlerinde Katar'a teknik müşavirlik heyet ziyareti gerçekleştirdi. T.C. Ekonomi Bakanlığı Genel Müdürü Uğur Öztürk'ün ve UTM İş Konseyi Başkanı Demir İnözü'nün Başkanlığında gerçekleşen heyet, Katar'da Bayındırlık İşleri İdaresi (Ashgal), Lusail Gayrimenkul Şirketi, Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı, 2022 Dünya Kupası Kurulu, Belediye ve Çevre Bakanlığı, Elektrik ve Su Şirketi (Kahramaa) ve Manateq Şirketi ile görüşmeler yaptı. Heyete Proyapı Mühendislik, Tabanlıoğlu Mimarlık, Dolsar Mühendislik, Su-Yapı Mühendislik ve Yüksel Proje katıldı.

Türkiye ve Katar ilişkilerindeki mevcut siyasi yakınlığın teknik müşavirlik sektörüne de yansımalarını gerçekleştirmek üzere yapılan temaslarda, Katar tarafından geleceğe dönük olumlu mesajlar verildi. Ülkede Türk müteahhitlerinin yakaladığı başarının Türk mühendis ve mimarlık firmaları tarafından proje aşamasında yakalanması amacıyla gelecek dönemde ilgili kurumlar ile temasların süreklilik kazanması planlanıyor.  

FAS TEKNİK MÜŞAVİRLİK HEYETİ

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması yolunda hizmet ihracatının en önemli kalemlerinden biri olan teknik müşavirlik sektörünün yurtdışında daha etkin hale gelmesi için DEİK çatısı altında kurulan Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi'nin hedef ülkelerden biri olarak belirlediği Fas'a 8-12 Mayıs 2016 tarihlerinde T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın öncülüğünde bir heyet ziyareti gerçekleştirdi. Rabat ve Kazablanka şehirlerinde aralarında Fas Müşavir Mühendisler Birliği; Fas Yatırım Ajansı; Enerji, Doğal Kaynaklar, Su ve Çevre Bakanlığı; Otoyollar Ulusal Şirketi; Teçhizat, Ulaştırma ve Lojistik Bakanlığı; Konut ve Şehircilik Bakanlığı; Ulusal Su ve Elektrik İdaresi, Ulusal Müteahhitler Birliği ile kentsel ve bölgesel gelişim ajanslarının yer aldığı çeşitli kamu kuruluşları ve yatırımcı kuruluşlarla görüşmeler yapılarak Türk teknik müşavirlik firmalarının Fas'ta iş yapabilme olanakları hakkında bilgi edinildi; firmalarımızın deneyimleri, uzmanlıkları ve iş yapabilme becerileri hakkında bilgiler verildi.

T.C. Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz'ün destekleriyle, Rabat Ticaret Müşaviri Önder Duman ve Kazablanka Ticaret Müşaviri Gökhan Üsküdar tarafından yapılan organizasyonla gerçekleştirilen ziyarete, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur Öztürk'ün başkanlığında, DEİK Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Demir İnözü ve Türkiye'nin önde gelen 6 teknik müşavirlik firmasının temsilcileri katıldı.

Bu ziyaretin sonucunda Türk teknik müşavirlik firmalarının Fas firmaları ile çeşitli konularda hem Fas'ta hem de diğer Afrika ülkelerinde işbirliği yapabilecekleri, Türk yatırımcıları ve müteahhitlik firmaları ile birlikte Mühendislik-Satınalma-İnşaat tipi sözleşmelerde (EPC) yer alabilecekleri görülmüştür. Özellikle Fas'ın güneyindeki Batı Sahra Bölgesinde 2030 yılına kadar büyük altyapı projelerinin gerçekleştirileceği, bu projelerin Türk teknik müşavirlik ve müteahhitlik firmaları ile yatırımcıları açısından yeni iş fırsatları yaratabileceği anlaşılmıştır.

11. TEKNİK MÜŞAVİRLİK KONGRESİ

Kurucu Kuruluşlarımızdan olan Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliğinin her yıl başarıyla gerçekleştirdiği Teknik Müşavirlik Kongrelerinin bu yıl 11'incisi düzenlenecektir. Bu sene "Yüksek Teknoloji Uygulamaları" temasını işleyecek olan 11. Teknik Müşavirlik Kongresi 28 Nisan 2016 Perşembe günü saat 09:30'da Ambassadore Otel Ankara'da gerçekleştirilecektir. 

TANAP, İzmit Körfez Geçişi gibi proje uygulamalarının da ele alınacağı Kongre'de, başarılı proje ve doküman yönetimi, BIM (Building Information Modeling) Uygulamaları hakkında bilgi paylaşılacaktır. Toplantı programı ve içerik ile ilgili bilgi notu ekte yer almaktadır. 

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin ekli kayıt formunu doldurmaları ve 22 Nisan 2016 Cuma gününe dek TürkMMMB'ye (E-Posta: tmmmb@tmmmb.org.tr, Faks: +90 312 440 8972) iletmeleri rica olunur.

DEİK-FCIC INTERNATIONAL ENGINEERING FORUM, İSTANBUL

DEİK / Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi ve FCIC (İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu) işbirliğinde, 27-28 Kasım 2015 tarihlerinde, "DEİK – FCIC International Engineering Forum" toplantısı Ceylan Intercontinental Oteli'nde gerçekleştirilecektir. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen toplantının bu yılki ana başlığı "High Technology Applications in Technical Consultancy" olup bilişim sistemleri, enerji, su yönetimi, katı atık yönetimi, smart cities gibi konu başlıkları altında uluslararası uzmanlarca ele alınacaktır. 

Türkiye'nin büyüyen teknik müşavirlik sektörünün uluslararası platformlarda tanıtılması ve Türk firmalarının yurtdışında daha etkin faaliyet gösterebilmesi amacıyla kurulan DEİK / Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya 28 farklı ülkeden 50'yi aşkın firma katılacak olup bu firmalarla network imkânının yaratılacağı, 2 gün sürecek bir platform sağlanacaktır. 

Forum kapsamında uluslararası finansman kuruluşları potansiyel projelerden ve finansman koşullarından bahsedecek olup işbirliği ve proje olanakları hakkında Orta Asya, Africa ve Ortadoğu odaklı bölgesel sunumlar yapılacaktır. Ayrıca, inşaat sektöründe ciddi bir problem olan sözleşme yönetimi hususu "Client-Financer-Contractor" üçgeni dahilinde ele alınacaktır. 

Toplantıya katılım ücreti DEİK üyeleri için 50 Avro'dur.Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin linkte yer alan katılım formunu doldurarak, 30 Ekim 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar kayıt olmaları gerekmektedir. Program ve ayrıntılı bilgi, www.fdief.com sitesinde yer almaktadır.

FIDIC INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE CONFERENCE, DUBAI
DEİK / ULUSLARARASI TEKNİK MÜŞAVİRLİK İŞ KONSEYİ KAZAKİSTAN HEYETİ

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması yolunda hizmet ihracatının en önemli kalemlerinden biri olan teknik müşavirlik sektörünün yurtdışında daha etkin hale gelmesi için DEİK çatısı altında kurulan Uluslararası Teknik Müşavirlik (UTM) İş Konseyi heyet ziyaretlerine başlıyor. İş Konseyi'nin ilk hedef ülke olarak belirlediği Kazakistan'a 12-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Kazakistan'ın çeşitli kamu kuruluşları ile temaslar kurulacak ve inşaat alanında yatırımlara hazırlanan ülkedeki fırsatlar incelenecek.  Ekonomi Bakanlığı organizasyonunda ve DEİK UTM İş Konseyi koordinasyonunda düzenlenecek heyete Türkiye'nin önde gelen 9 teknik müşavirlik firmasının temsilcileri katılıyor. Ekonomi Bakanlığı'nın başkanlık edeceği heyete UTM İş Konseyi Başkanı Demir İnözü, Başkan Yardımcısı Munis Özer, Yürütme Kurulu Üyeleri Sinan Aker, Sedef Erdoğan, Burak Dalgıç ve Cemal Karaoğlu da katılıyor. UTM İş Konseyinin ilk kez yurtdışına teknik müşavirlik heyet ziyareti düzenlediğini belirten İnözü, dost ve kardeş ülke Kazakistan'a yapılacak ziyaretin Türk teknik müşavirlik sektörü için önemli bir adım olduğunu söyledi ve bunun DEİK çatısı altında gerçekleştirilmesinin gurur verici olduğunu ekledi.

10. TEKNİK MÜŞAVİRLİK KONGRESİ, HOLIDAY INN-ANKARA KAVAKLIDERE

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından iletilen yazıda, 16 Nisan 2015 Perşembe günü Ankara Holiday Inn Otel'de, 10. Teknik Müşavirlik Kongresi'nin düzenleneceği iletilmektedir. Birlik tarafından her sene düzenlenen Kongre'nin bu yılki temasının "Risk ve Risk Yönetimi" olduğu ve bu kapsamda, teknik müşavirlik sektörüne risk yönetimiyle ilgili duyarlılık kazandırılarak, ülkemizde can ve mal kaybına neden olan olayların azaltılması ve engellenmesi için sektörün öncü bir rol üstlenmesinin hedeflenmekte olduğu belirtilmektedir. Bahsi geçen kongre ile ilgili detaylı bilgiler ve kayıt formu linktebilgilerinize sunulmaktadır.

Söz konusu kongreye katılmak isteyen üyelerimizin 13 Nisan 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ilgili kayıt formunu doldurarak,  tmmmb@tmmmb.org.tradresine mail veya +90 312 440 89 72 numaralı telefona faks ile göndermeleri gerekmektedir.

 http://tmmmb.org.tr/h.php?h=10.teknik-musavirlik-kongresi-2303150133

DEİK ULUSLARARASI TEKNİK MÜŞAVİRLİK İŞ KONSEYİ EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ'Yİ ZİYARET ETTİ

DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik (UTM) İş Konseyi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi 11 Mart 2015 tarihinde Ekonomi Bakanlığı'nda ziyaret etti.  Toplantıya, DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkanı Demir İnözü, İş Konseyi Başkan Vekili Levent Gelgin, İş Konseyi Başkan Yardımcısı Munis Özer ve İş Konseyi Üyeleri katıldı.

Türk teknik müşavirlik sektörünün geleceği ve dünyaya açılma sürecinin de görüşüldüğü toplantıda DEİK'in sektörel iş konseyleri yapılanması ile Türkiye'nin hizmet ihracatına büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracat dendiğinde ülkemizde bugüne dek mal ihracatının anlaşıldığını söyledi. Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı olarak farklı bir yapılanma ile hizmet ihracatının ve bu kapsamda yüzde yüz katma değeri olan teknik müşavirlik hizmetlerinin ön plana çıkmasını planladıklarını söyledi.   Zeybekci, Türk teknik müşavirlik sektörünün yurtdışında etkinliğini arttırması ile inşaat sektörünün tüm alt dallarını oluşturan işlerin Türk firmalar tarafından yapılmasının sağlanacağını söyledi. Zeybekci, bu kapsamda atılması gereken adımları, dünyadaki başarılı örnekleri ve tüm talepleri detaylandırıp DEİK ve Kurucu Kuruluşları ile ortak bir çalışma yürütülmesinin önemini vurguladı. Türk teknik müşavirlik firmalarının dünyada öne çıkma zamanının geldiğini belirten Zeybekci, tasarım, tedarik ve inşaat zincirinin her bir halkasının Türk firmalarınca tamamlanacağını vurguladı. Zeybekci sözlerine şöyle devam etti: "Gerekirse, Bakanlık heyetleri ile yurtdışındaki kuruluşlara, Belediyelere, Valiliklere gidip altyapı ve üstyapı eksikliklerini belirleyerek tasarım ve inşaat işlerini Türk firmaları tarafından Bakanlık destekleri ile gerçekleştireceğiz."

UTM İş Konseyi Başkanı Demir İnözü, Türkiye'yi dünyada temsil eden ve ülkenin önde gelen firma temsilcilerinin İş Konseyi'nin üye profilini oluşturduğunu söyledi. İnözü,  sektörün dünyaya tanıtılmasında ve geliştirilmesinde Ekonomi Bakanlığı'nın ve bizzat Bakan'ın öncü olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. İnözü sözlerine şöyle devam etti: " 'Türkiye'nin kültür coğrafyası' olarak nitelendirilen bölge, aynı zamanda İş Konseyi'nin hedef ülkeleridir. Türk teknik müşavirlik firmaları olarak bu coğrafyada yabancı firmalar ile her anlamda rekabet edebilecek kapasiteye sahibiz. Bu bölgelerdeki faaliyetlerini arttırmak amacı ile yakın dönemde Kazakistan ve Cezayir'e ‘Teknik Müşavirlik Heyet Ziyaretleri' başlayacak. "  

FCIC - DEIK INTERNATIONAL ENGINEERING FORUM, İSTANBUL

DEİK / Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi ve FCIC (İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu) işbirliğinde, 28-29 Kasım 2014 tarihlerinde, "DEİK – FCIC International Engineering Forum" toplantısı Grand Hyatt İstanbul Oteli'nde gerçekleştirilecektir. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen ve T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci'nin katılımlarının öngörüldüğü söz konusu toplantının ana başlığı PPP (Kamu Özel Ortaklığı) projeleri olup modelin teknik müşavirlik çatısı altında inşaat, sağlık ve turizm sektörlerindeki izdüşümleri incelenecektir.

Türkiye'nin büyüyen teknik müşavirlik sektörünün uluslararası platformlarda tanıtılması ve Türk firmalarının yurtdışında daha etkin faaliyet gösterebilmesi amacıyla kurulan DEİK / Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya 28 farklı ülkeden 50'yi aşkın firma katılacak olup bu firmalarla işbirliği olanaklarının yaratılacağı, 2 gün sürecek bir platform sağlanacaktır.

Küresel finans krizinin ardından ön plana çıkan PPP modelinin, sektörün önde gelen tecrübeli firmaları ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Afrika Kalkınma Bankası gibi uluslararası organizasyonlar tarafından ele alınacağı panellerde, modelin yapısı, kritik özellikleri, ihale süreçleri analiz edilecektir.

Toplantıya katılım ücreti 150 Avro olup DEİK üyelerine ücretsizdir. Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin linkte yer alan formu doldurarak, 17 Kasım 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar kayıt olmaları gerekmektedir. Kısıtlı katılımla gerçekleşecek toplantıda başvuru sırası dikkate alınacaktır. Program ve ayrıntılı bilgi, www.fdief2014.comsitesinde yer almaktadır.  

Diğer İş Konseyleri