TÜRKİYE - GANA İŞ KONSEYİ

Evren Doğan
DEİK/Türkiye - Afrika İş Konseyleri Direktörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 5032
E-Posta: edogan@deik.org.tr

Tuğba Bal Bahar
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 5055
E-Posta: ghana@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri