TÜRKİYE - NİJER İŞ KONSEYİ

NİJER TİCARET, SANAYİ VE EL SANATLARI ODASI
Adres: Place de la concertation BP 209 Niamey/Niger
Tel: +227 20 33 07 80
E-posta: ccaianiger@yahoo.fr
Web: www.ccian.ne

Diğer İş Konseyleri