TÜRKİYE - SENEGAL İŞ KONSEYİ

SENEGAL TİCARET HEYETİ PROGRAMI, 11-14 KASIM 2019, DAKAR

DEİK/Türkiye-Senegal İş Konseyi olarak, 11-14 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Senegal Ticaret Heyeti ziyaretine ilişkin sonuç raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Anılan heyet ziyareti çerçevesinde yapılan sunumlar ve kartvizitler http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-19904 bağlantısında yer almaktadır.

Türkiye - Senegal İnfografikleri

Diğer İş Konseyleri