TÜRKİYE - ABD İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 1985
Kurucu Başkan: Şerif Faralyalı
Muhatap Kuruluş: U.S.-Türkiye Business Council
Türkiye Tarafı Başkanı: Murat Özyeğin
Firma ve Unvanı: Fiba Holding A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Karşı Kanat Başkanı: Hamdi Ulukaya 
Firma ve Unvanı: Chobani, CEO

1985 yılında ABD Ticaret Odası (US Chamber of Commerce) ile imzalanan anlaşma ile DEİK çatısı altında kurulan ilk İş Konseyi olan DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), Türkiye ile ABD arasında ticari ve sınai işbirliğinin ve ortak yatırımların arttırılması, üçüncü ülkelerde Türk-Amerikan işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi, ticareti ve ortak girişimleri kısıtlayıcı mevzuat ve uygulamaları tespit ederek, bunların kaldırılması veya iyileştirilmesi yönünde ilgili merciilere tavsiyelerde bulunulması ile Türkiye'nin ve Türk ekonomisinin ABD'de tanıtımına katkıda bulunulması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

İş Konseyi faaliyetleri arasında, Komite Başkanları tarafından koordine edilen enerji ve altyapı, bankacılık ve finans, Ankara ilişkileri, ATC ilişkileri, doğrudan yatırım ve dış ticaret, ilaç, iletişim, kültür ve sanat, kurumsal ilişkiler, otomotiv, savunma ve güvenlik, siyasi ilişkiler, telekom ve yeni medya  komitelerinin yürüttüğü çalışmalar bulunmaktadır.

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi'nin ABD'deki muhatap kuruluşu American-Turkish Council (ATC) ile birlikte Washington'da düzenlediği Ortak Yıllık Konferans, Türkiye-ABD ekonomik işbirliğine ilişkin en geniş forumdur. Enerji, inşaat ve proje geliştirme, savunma, telekomünikasyon ve ulaştırma, tarım ve gıda, tekstil, finans ve bankacılık, turizm sektörlerinde ve Türkiye'deki ve ABD'deki yatırım ve ticaret olanakları konularında gerçekleştirilen oturumlarda iş dünyası ve resmi yetkililer biraraya gelerek ekonomik ve politik alanda bilgi alışverişini gerçekleştirmekte ve iş imkanlarını değerlendirmektedir. Her yıl düzenlenen yıllık konferans kapsamında DEİK/TAİK Yürütme Kurulu, ABD Kongre Üyeleri, hükümet temsilcileri, düşünce kuruluşları, uluslararası finans kuruluşları ile basın temsilcilerini ziyaret edilerek, fikir alışverişinde bulunulmaktadır.

İş Konseyi faaliyetlerinde Türkiye'nin ABD'de tanıtımına büyük ağırlık verilmektedir. Bu kapsamda, Washington D.C., New York, Chicago, Houston, Colombus, San Francisco, Boston, New Orleans, Charlotte ve Manchester'da ikili işbirliği imkanlarını konu alan seminerler düzenlenmiştir.

Diğer İş Konseyleri