TÜRKİYE - VENEZUELA İŞ KONSEYİ

VENEZUELA BİLGİ NOTU, HAZİRAN 2024
VENEZUELA BİLGİ NOTU, OCAK 2023
VENEZUELA ÜLKE BİLGİ NOTU, HAZİRAN 2022
SONUÇ RAPORU: TÜRKİYE–VENEZUELA INTERCONNECTED BUSINESS SERIES:, 27 OCAK 2021
SONUÇ RAPORU: TÜRKİYE – VENEZUELA INTERCONNECTED BUSIESS
SONUÇ RAPORU: BUSİNESS AND INVESTMENT OPPORTUNİTİES İN THE POST-CORONA WORLD: VENEZUELA
Türkiye - Venezuela Infografikleri
Venezuela Ülke Bülteni
Venezuela Ülke Bülteni Mayıs 2014
Venezuela Ülke Bülteni Ekim 2013
DEİK Venezuela Ülke Bülteni - Şubat 2012

Diğer İş Konseyleri