TÜRKİYE - FRANSA İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı:1987
Kurucu Başkan: Jak Kamhi
Türkiye Tarafı Başkanı: Hüseyin Çağatay Özdoğru
Firma ve Unvanı: Esas Holding A.Ş. CEO
Karşı Kanat Kuruluşu: MEDEF International - Mouvement des Entreprises de France
Karşı Kanat Başkanı: Jean Lemierre,
Firma ve Unvanı: BNP Paribas, Başkan

Türkiye'nin dış ticaretinde Fransa'nın önemli bir yer tutması ve ilişkilerin uzun bir tarihe sahip olması, DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi'nin kurulmasında en önemli faktör olmuştur ve İş Konseyi 1987 yılında kurulmuştur. Konsey etkinlikleri paralelinde iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkiler hızla gelişme kaydetmiştir.

Türkiye'nin Fransız kamuoyu ve özel sektörü nezdinde tanıtımına yönelik faaliyetler önem taşımaktadır. Türkiye'nin jeostratejik konumu, ekonomik dinamizmi, kalifiye ve girişimci insan gücü varlığının ön plana çıkartılarak ticaret, yatırım ve ortak proje konularında her iki ülke ve üçüncü ülkelerde işbirliği imkanlarına vurgu yapılması gerekmektedir.

Diğer İş Konseyleri