TÜRKİYE - MALTA İŞ KONSEYİ

Malta-Türkiye İş Konseyi
Başkan: Ezgi Harmancı
Firma ve Ünvan:  Harmancı & Partners – Yönetici Direktör

Diğer İş Konseyleri