TÜRKİYE - AVRUPA İŞ KONSEYLERİ

Kuruluş Yılı:1996

Koordinatör Başkan: Mehmet Ali Yalçındağ
Firma ve Unvanı: Mada Girişim Proje Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.
Koordinatör Başkan Yardımcısı: Hüseyin Çağatay Özdoğru
Firma ve Unvanı: Esas Holding A.Ş. CEO
Koordinatör Başkan Yardımcısı: Osman Okyay
Firma ve Unvanı: Kale Havacılık San. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Koordinatör Başkan Yardımcısı: Ebru Özdemir
Firma ve Unvanı: Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1996 yılı başında yürürlüğe giren Gümrük Birliği'ni takiben DEİK bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği'ne üye ülkeler bazında kurulmuş olan İş Konseyleri, Türkiye-AB İş Konseyi çatısı altında toplanmış ve ortak üyelik tabanı oluşturulmuştur. İş Konseyleri Avrupa Birliği'ne yönelik alanlar dışında müstakil olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. AB İş Konseyleri çerçevesinde ilgili kuruşlar ile Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinde Balkanlar'daki ülkeler de bölgeye entegre olmuşlardır. Bu kapsamda sadece AB üyelerinden oluşan bölge çatısı genişletilerek Avrupa İş Konseyleri olarak 37 ülke İş Konseyi'ne sahip bir yapıya geçilmiştir.

Diğer İş Konseyleri