TÜRKİYE - LÜBNAN İŞ KONSEYİ

İzzet Dündar
DEİK/Türkiye - Ortadoğu ve Körfez İş Konseyleri Direktör (V.)
Tel: + 90 212 339 50 00 / 5030
E-Posta: idundar@deik.org.tr

Çiğdem Birgin
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 5049
E-Posta: lebanon@deik.org.tr

Tuncer Bal
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 5122
E-Posta: lebanon@deik.org.tr

Ahmet Yiğit Cangül
İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı
Tel: + 90 212 339 50 00 / 5136
E-Posta: lebanon@deik.org.tr

Beyza Sinem Tokel
İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı
Tel: + 90 212 339 50 00 / 5026
E-Posta: lebanon@deik.org.tr

Semih Yıldırım Aşık
İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı
Tel: + 90 212 339 50 00 / 5121
E-Posta: lebanon@deik.org.tr

Aysun Çil Polat
Asistan
Tel: + 90 212 339 50 00 / 5095
E-Posta: lebanon@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri