TÜRKİYE - LÜBNAN İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 2002
Kurucu Başkan: Mehmet Habbab
Türkiye Tarafı Başkanı: Abdülkadir Akkuş
Firma ve Unvanı: Akkuş Gayrimenkul San. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Karşı Kanat Başkanı: Wajih Bizri
Karşı Kanat Kuruluşu: Lübnan Uluslararası Ticaret Odası
Firma ve Unvanı: ICC Lebanon, Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye'nin komşu ve bölge ülkeleri ile ilişkileri geliştirme stratejisi kapsamında, Lübnan'ın bölgede önemli bir ticaret ve finans merkezi olmasından yola çıkılarak, 2002 yılında, Lübnan Ekonomi Forumu'nda imzalanan Anlaşma ile DEİK/Türkiye-Lübnan İş Konseyi kurulmuştur. İş Konseyi'nin hedefi, iki ülke arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesidir. Lübnan resmi makamları ve özel sektörü nezdinde güçlü bir tanıtım çalışması yapan İş Konseyi, bugüne kadar Lübnan ve Türkiye'de iki ülke iş çevrelerini bir araya getiren etkinlikler düzenlemiş, ayrıca, Lübnan'da Arap İş Dünyası'nın biraraya geldiği başta "Arap Ekonomik Forumu" olmak üzere bölgesel toplantılara heyetler olarak iştirak edilmiştir. Bu şekilde, Türkiye'nin Arap İş Dünyası'na tanıtımında Lübnan köprü rolü üstlenmiştir. Lübnan'ın bölgede önemli bir re-export merkezi olması nedeniyle, Türk firmalarının Lübnan üzerinden diğer Arap Ülkeleri ile bağlantılarını güçlendirmesi İş Konseyi'nin amaçları arasında yer almaktadır.

Diğer İş Konseyleri